15.02.1959r. - zebranie gromadzkie, na którym podjęto uchwałę o budowie Szkoły Pomnika Tysiąclecia i powołano Komitet budowy szkoły w Tarnowie Podgórnym.

 

 

 

 

 

 

 

22.07.1959r. - wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek Szkoły Tysiąclatki w Tarnowie Podgórnym.

 

 

 

 

 

 

28.10.1962r. - uroczyste oddanie budynku szkoły – Pomnika 1000 - lecia Państwa Polskiego. Szkoła otrzymała imię Janka Krasickiego. Posiadała 11 sal lekcyjnych, pracownie, salę gimnastyczną, stołówkę i pomieszczenia na cele kulturalne. Naukę rozpoczęło 398 uczniów. Kierownikiem szkoły był Stefan Ciechalski.

01.09.1973r. - powołanie Gminnej Szkoły Zbiorczej w Tarnowie Podgórnym, której dyrektorem została mgr Irena Ulanowska (od lewej), a zastępcą mgr Tadeusz Sikorski (pierwszy od prawej).

14.04.1975r. – wystawa dorobku szkoły.
 

 

 

 

 

 

10.11.1979r. - uroczyste otwarcie IZBY PAMIĘCI NARODOWEJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.06.1988r. - wręczenie Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym Sztandaru.

 

 

 

 

 

 

 

04.06.1988r. - 25 LAT SZKOŁY 1000 LECIA - wystawa dorobku towarzysząca uroczystości wręczenia Sztandaru. 
 

04.06.1988r. - 25 LAT SZKOŁY 1000 LECIA - wystawa dorobku towarzysząca uroczystości wręczenia Sztandaru.

 
03.06.1995r. – pierwszy festyn z okazji Dnia Dziecka.
21.11.2001r. - uchwała Rady Gminy o nadaniu szkole imienia Jana Pawła II.
21 września 2002r.- uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II.
21 września 2002r.- uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II.

21 września 2002r. - odsłonięcie tablicy pamiątkowej z im. Jana Pawła II przez najstarszą absolwentkę Szkoły Podstawowej panią Halinę Duda, która uczyła się w niej w latach 1918 - 1925.

21 września 2002r. - odsłonięcie tablicy pamiątkowej.
21 września 2002r. - przekazanie nowego sztandaru.
21 września 2002r. - wystawa poświęcona 40-leciu szkoły, historii oświaty na terenie gminy oraz patronowi.
22 września 2002r. - Zjazd Absolwentów z okazji 40 – lecia Szkoły Podstawowej.
22 września 2002r. - Zjazd Absolwentów - WYSTĘP UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY.
22 września 2002r. - Zjazd Absolwentów - WYSTĘP ZESPOŁU „SOLCZANKA” Z LITWY.
22 września 2002r. - Zjazd Absolwentów.
22 września 2002r. - Zjazd Absolwentów - Spotkanie po latach.
03.04.2006r. - odsłonięcie tablicy pamiątkowej na kamieniu przy dębie czerwonym, posadzonym w rocznicę urodzin PATRONA.
16.10.2007r. – wystawa dorobku z okazji jubileuszu 45 lecia szkoły.
06.11.2009r. – AKT EREKCYJNY pod rozbudowę budynku szkolnego.
06.11.2009r. – podpisanie AKTU EREKCYJNEGO pod rozbudowę szkoły.
06.11.2009r. – wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę szkoły.
Szkoła w rozbudowie.
Szkoła w rozbudowie.
Szkoła w rozbudowie.
10.12.2010r. – uroczyste otwarcie nowego skrzydła szkoły.
10.12.2010r. – uroczyste otwarcie nowego skrzydła szkoły. Występy uczniów.
Szkoła dzisiaj.
 13.10.2012r. - JUBILEUSZ 50-LECIA SZKOŁY. 
 13.10.2012r. - jubileuszowy tort z wizerunkami starej i nowej szkoły.
13.10.2012r. - wystawa z okazji Jubileuszu Szkoły "Z kart kroniki Szkoły".
 13.10.2012r. - wystawa z okazji Jubileuszu Szkoły w Izbie Pamięci.
     

Kierownicy i dyrektorzy Szkoły Podstawowej
   w Tarnowie Podgórnym od 1962r.


 kier. Stefan Ciechalski - 1962-1971
   kier. Stanisław Jóźwiak - 1971-1973
      dyr. mgr Irena Ulanowska - 1973-1984
       dyr. mgr Tadeusz Sikorski - 1984-1985 
dyr. Stanisław Walter - 1985-2003 
   dyr. mgr Maria Stachowiak od 2003r.