Archiwum: Konkursy 2009/2010


Konkursy w roku szkolnym 2010/2011


KONKURS WIEDZY O PATRONIE DLA KLAS III

Podsumowanie realizacji programu pt.: "Jan Paweł II - patron naszej szkoły"
Celem konkursu jest: Poznanie życia i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.
Zasady konkursu:
26 maja 2011r. I etap klasowy (pisemny): biorą udział wszyscy uczniowie (wyłonienie troje najlepszych uczniów).
30 maja 2011r. II etap szkolny (ustny): trzy osoby reprezentujące klasę.
Organizatorzy konkursu: Dorota Anna Pietrzak, Bożena Matuszewska

KONKURS WIEDZY O PATRONIE JANIE PAWLE II

Cel konkursu:
Poznanie życia i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.
Zasady konkursu:
-
Konkurs przewidziany jest dla uczniów naszej szkoły w następujących grupach wiekowych:      
        Klasy I-II
        Klasy IV
        Klasy V-VI
- Zainteresowani uczniowie zgłaszają się u wychowawców klas lub organizatorów konkursu do 25 maja 2011r.
- Konkurs odbędzie się w poniedziałek 30 maja 2011r.
Organizatorzy konkursu: Bożena Matuszewska, Katarzyna Górzyńska

Uwaga!

Rozstrzygnięcie ostatniego, czwartego – majowego etapu konkursu Word Gobblers odbędzie się :
a) Dla klas IV –VI w pon.  30 maja o godz. 13.50 w sali B7,

b) Dla klas II i III we wtorek  31 maja o godz. 13.50 w sali 39 ( tj. lekcja 7 – dzieci będę odbierać -na konkurs- również ze świetlicy).

KONKURS ,,EKO-TORBA’’

    Z okazji zbliżających się obchodów "Dni Ziemi" ogłaszamy konkurs na najciekawszy projekt i wykonanie ekologicznej torby na zakupy. Celem konkursu jest popularyzacja ekologicznego stylu życia poprzez zainteresowanie korzystaniem z toreb wielokrotnego użytku, a także rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych uczniów.

Ekolodzy od lat biją na alarm!!!

    Wiadomo, iż torby foliowe są jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia środowiska, mogą rozkładać się nawet 400 lat. Wysypiska to nie jest jedyne miejsce gdzie zalegają torby foliowe. Niestety, często potykamy się o nie na ulicach.  Unoszone podmuchami wiatru osiadają na gałęziach drzew, szpecąc je i odstraszając przelatujące ptaki. Dlatego też postanowiliśmy przyczynić się do promowania ekologicznego stylu życia.

Regulamin konkursu „Eko-torba”na wykonanie torby ekologicznej.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie i wykonanie torby ekologicznej.
Technika wykonania, surowiec, wielkość torby są dowolne.
Torby należy dostarczać w terminie do 9 maja 2011 r. (do organizatora lub wychowawcy klasy)
Komisja konkursowa oceniać będzie: wykonanie, pomysł i funkcjonalność torby.
Do torby należy przymocować przywieszkę z danymi  autora (imię, nazwisko, klasa)
Komisja może przyznawać miejsca i wyróżnienia. Decyzja komisji jest nieodwołalna.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 12 maja  2011 roku.
Prace konkursowe nie będą zwracane.
Prace konkursowe mogą być wykorzystane do przygotowania wystaw.
Organizatorzy: Beata Bronowicka, Iwona Rozmus


Konkurs plastyczny dla klas 0-VI pt. "Kartka wielkanocna"


Cele konkursu:
- propagowanie idei samodzielnego wykonania kartki świątecznej,
- rozwijanie wyobraźni twórczej w oparciu o symbolikę wielkanocną,
- zachęcanie uczniów do aktywności plastycznej.

Technika pracy: dowolna
Termin oddania prac: do18 kwietnia 2011 w świetlicy szkolnej
Zasady oceniania prac:
- estetyka i samodzielność wykonania
- pomysłowość

Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19.04.2011r.
Prace konkursowe pozostają  do dyspozycji szkoły jako dekoracje.
Organizator: świetlica szkolna

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!


Konkurs ekologiczny dla klas IV-VI w ramach obchodów Dni Ziemi

Cele:
sprawdzenie wiedzy i umiejętności przyrodniczych oraz postaw proekologicznych,
zachęcanie do pogłębiania wiedzy o otaczającym nas świecie,
-
 kształtowanie właściwych postaw ekologicznych,
-  uwrażliwianie na piękno przyrody.
Forma: pisemna
Data, miejsce i godzina: 14 kwietnia 2011r. w sali A7 o godzinie 14.35
Zapisy: do dnia 12 kwietnia 2011r. u organizatora.

Organizator: Jolanta Maciesza


Konkurs na Pisankę Wielkanocną

    Zwyczaj malowania jajek narodził się dawno temu w Persji. W tradycji chrześcijańskiej zdobione jajka są nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu, symbolizującym rodzące się życie oraz nadzieję. Wśród wielu technik zdobienia jajek najpopularniejszymi są kraszanki, pisanki, oklejanki, nalepianki, drapanki. Zachęcamy do szukania nowych, oryginalnych sposobów tworzenia pisanek.

Cel konkursu:
Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi.
Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego zdobienia pisanek.

Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem konkursu są uczniowie klas I-III  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym
2. Konkurs polega  na samodzielnym wykonaniu pisanki wielkanocnej.                                                                        
3. Przedmiotem konkursu jest wyłącznie forma przestrzenna (obowiązuje kształt jaja), dowolnej wielkości, może być wykonana z dowolnego materiału (np. glina, papier, masa solna, styropian, modelina, inne) i ozdobiona dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, mozaika, techniki mieszane).
4  Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę (1 pisankę).
5. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne.
6.  Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.
7.  Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
8.  Prace dostarczyć należy  do dnia 18 kwietnia 2011 r. (do wychowawcy klasy lub organizatora konkursu).  Po terminie prace nie będą przyjmowane!
9. Pisanki powinny być zapakowane w woreczek foliowy lub pudełeczko i opisane na odrębnej kartce w następujący sposób: imię i nazwisko ucznia, klasa . Opis należy włożyć do środka woreczka lub przykleić do pudełka.
10.  Ogłoszenie wyników konkursu  nastąpi 19 kwietnia 2011 roku.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie !!!                          
 Organizatorzy:

Beata Bronowicka, Iwona Rozmus, Dorota Zygmańska                                                                                                                                  


KONKURS KARAOKE dla klas IV-VI

Celem konkursu karaoke jest popularyzacja polskiej piosenki i rozwijanie kreatywności dzieci
Konkurs odbędzie się w trzech etapach
I etap: eliminacje
Uczeń przygotowuje dowolną piosenkę (mile widziany podkład CD lub Karaoke)
II etap: półfinał
Uczeń przygotowuje jedną piosenkę z listy obowiązkowej
III etap: Finał
W finale uczestnik śpiewa wybraną piosenkę z II etapu
Zasady oceniania:
- dobór repertuaru dostosowany do możliwości głosowych
- muzykalność
- walory głosowe
- własna interpretacja piosenki
Eliminacje odbędą się 11 kwietnia 2011r (poniedziałek) o godz.14.45 w sali A6
Zapisy przyjmuje p. Beata Tracewska-Graczyk
Wykaz piosenek z listy obowiązkowej znajduje się w bibliotece szkolnej


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„JAN PAWEŁ II”

ORGANIZOWANY PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. JANA PAWŁA II W TARNOWIE PODGÓRNYM POD PATRONATEM TADEUSZA CZAJKI - WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE ORAZ PREZBITERA ADAMA PROZOROWSKIEGO - PROBOSZCZA PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W TARNOWIE PODGÓRNYM

I. ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

II. CELE KONKURSU:
-
Propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz lokalnej społeczności wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II
- Odwołanie się do nieprzemijających wartości z życia i działalności Jana Pawła II
- Rozbudzanie i rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych
- Integracja środowiska lokalnego

III. ZASADY KONKURSU:
-
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, osób dorosłych z terenu całej Polski
- Konkurs będzie przebiegał w czterech kategoriach:
        * kategoria I: klasy 0-III szkoły podstawowej
        *
kategoria II: klasy IV - VI szkoły podstawowej
        *
kategoria III: gimnazja
        * kategoria IV: szkoły ponadgimnazjalne i osoby dorosłe
-
Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem „Jan Paweł II”
- Format i technika prac:
        * kategoria I i II:  format prac min. A3 (karton), technika - pastele suche lub węgiel
        * kategoria III i IV: format min. A4 (płótno), technika malarska - oleje lub akryl
- Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać następujące informacje:
        * imię, nazwisko, telefon i adres autora pracy
        * wiek autora pracy
        * klasa, nazwa, adres i telefon szkoły (w przypadku uczniów)
        * imię, nazwisko i telefon opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich)
- Prace należy składać do dnia 20.04.2011r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym (sekretariat czynny w dni robocze w godz. 730-1500)
Adres:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Szkolna 5
-
Prace oceni jury powołane przez organizatorów.
- Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.
- Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni dnia 28.05.2011r. podczas Festynu z okazji Dni Tarnowa Podgórnego. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych o szczegółach dotyczących prezentacji prac oraz wręczenia nagród i wyróżnień zostaną poinformowani telefonicznie.
- PRACE NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE PREZENTOWANE BĘDĄ NA WYSTAWIE POKONKURSOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TARNOWIE PODGÓRNYM W DNIU 28.05.2011R. W GODZINACH OD 1500-1730 ORAZ W DNIACH 30.05–08.06.2011R. W GODZINACH PRACY SZKOŁY. PRACE NAGRODZONE DODATKOWO BĘDĄ ZAPREZENTOWANE W KOŚCIELE P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W TARNOWIE PODGÓRNYM W DNIACH OD 30.04-08.05.2011R.
-
Wyniki konkursu będą przedstawione na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej szkoły w terminie do 30.04.2011r.

V. UWAGI ORGANIZATORA:
1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.
3. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz możliwość zmian w regulaminie. Wszystkie informacje o zmianach w regulaminie będą umieszczane na stronie internetowej szkoły www.sptp.gema.pl
5. Przystąpienie do konkursu przez uczestnika jest rozumiane jako akceptacja regulaminu.

Biuro organizacyjne:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Szkolna 5
tel./fax 61 8146481
www.sptp.gema.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!


KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT LOGO
GKS TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE
SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

Organizator: GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne.
Zasady konkursu:
- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Tarnowo Podgórne
- Technika pracy: dowolna
- Format pracy : A4
- Praca powinna zawierać symbole związane z piłką nożną oraz gminą Tarnowo Podgórne
- Na odwrocie pracy należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, nazwa i adres szkoły, klasa, adres domowy, telefon kontaktowy.
Termin złożenia prac upływa z dniem 25-03-2011r.
- Prace należy składać u nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
- Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie klubu GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne ul.23 Października 38 w Tarnowie Podgórnym 09-04-2011r.
- Nagroda główna to: udział w meczu Lecha Poznań.
- Dla wyróżnionych autorów prac w poszczególnych grupach wiekowych przewidziane są nagrody pocieszenia.
- Uczestnik konkursu wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora ewentualnych modyfikacji zgłoszonej przez niego pracy, z poszanowaniem jej oryginalnej formy, w celu jej skutecznego wykorzystania jako logo sekcji piłki nożnej klubu GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne.

- Uczestnik konkursu przenosi na GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej przez niego pracy na następujących polach eksploatacji:

a.  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy - wytwarzanie ich egzemplarzy techniką drukarską,

b.  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami pracy - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.  publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

 - Uczestnik konkursu upoważnia organizatora do:

a.  decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnianiu zgłoszonej  przez niego pracy,

b.  przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przez rozpowszechnienie zgłoszonej przez niego pracy.

  - Zgłoszona praca staje się własnością GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne.
Najciekawsze prace mogą zostać sfotografowane, wydrukowane oraz m.in. opublikowane na portalu internetowym: http://www.gks-tarnovia.nets.pl/ w mediach informujących o konkursie oraz mogą zostać zaprezentowane na specjalnej wystawie w siedzibie klubu.

 Partnerami konkursu są:
FC „LECH POZNAŃ” Tarnowo Podgórne
Firma Alter SA. Tarnowo Podgórne
Kierownik sekcji piłki nożnej

Krzysztof Sawicki

Prace przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym należy złożyć do dnia 24.03.2011r. do godz. 12.00 u pani Agnieszki JANKOWIAK


Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-III

Cele konkursu:
-
 rozwijanie wyobraźni twórczej
- dostrzeganie zmian w przyrodzie związanych z porami roku
- rozpoznawanie wiosennych kwiatów
- zachęcanie uczniów do aktywności plastycznej

Temat:   Wiosenne kwiaty
Format pracy: A-3  lub  A-4
Technika pracy: wycinanka (papier, materiał), wydzieranka lub wyszywanka
Termin oddania prac: do11marca 2011 u organizatorów lub wychowawców
Zasady oceniania prac:
-
estetyka wykonania
- pomysłowość
- uwzględnienie w pracy rzeczywistego wyglądu wiosennych kwiatów
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21marca .
Prace konkursowe pozostają  do dyspozycji szkoły jako dekoracje.

Organizatorzy:  
D. Stachowiak
M. Strugała-Matuszewska
P. Dworczyk


Konkurs Word Gobblers

WORD GOBBLERS  SŁÓWKA DLA KLAS  4-6 NA MAJ

KITE -SURFING

SLOPE

PITCH

PUCK

SKYDIVING

WEIGHTLIFTING

WRESTLING

RINK

EQUIPMENT

HANG-GLIDING

FENCING

PENALTY

SAILING

COMPETITION

HELMET

BOAT RACE

BOW

MARTIAL ARTS

CANOEIST

ROLLERBLADING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORD GOBBLERS  SŁÓWKA DLA KLAS  2 i 3 NA MAJ 

GUIDE BOOK- PRZEWODNIK

CAMPSITE - POLE NAMIOTOWE          

CRUISE- REJS

DIVER- NUREK

MONUMENT- ZABYTEK

TRACKSUIT - DRES

JOURNEY -PODRÓŻ

BACKPACK -PLECAK

FLIPPERS -PŁETWY

TRAVEL AGENCY- BIURO PODRÓŻY


KONKURS PLASTYCZNY „WIOSNA WOKÓŁ NAS”

REGULAMIN
Celem konkursu jest:
- wykonanie przez chętnych uczniów prac plastycznych związanych tematycznie
z nadchodzącą porą roku – wiosną,
- wdrażanie do dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie,
- rozwijanie kreatywności uczniów,
-  poszerzanie wiedzy z zakresu plastyki.
ZASADY KONKURSU:
-
 konkurs skierowany do uczniów klas 0 – III,
- technika plastyczna – dowolna,
- termin oddawania prac do 18.03.2011 do p. Katarzyny Zatoki lub p. Karoliny Błaszyk
- praca musi być podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą.
KRYTERIA OCENY PRACY:
-
pomysłowość,
- samodzielność wykonania,
- estetyka wykonania.
Prace plastyczne zaprezentowane zostaną na sztalugach, które po zakończeniu imprezy zostaną przeniesione na korytarz.


KONKURS PLASTYCZNY „KOLORY WIOSNY”

REGULAMIN
Celem konkursu jest:
- wykonanie przez chętnych uczniów prac plastycznych związanych tematycznie
z nadchodzącą porą roku – wiosną,
- wdrażanie do dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie,
- rozwijanie kreatywności uczniów,
- poszerzanie wiedzy z zakresu plastyki.
ZASADY KONKURSU:
-
konkurs skierowany do uczniów klas IV – VI,
- technika plastyczna – dowolna,
- termin oddawania prac do 18.03.2011 do p. Katarzyny Zatoki lub p. Karoliny Błaszyk
- praca musi być podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą.
KRYTERIA OCENY PRACY:
-
pomysłowość,
- samodzielność wykonania,
- estetyka wykonania.
Prace plastyczne zaprezentowane zostaną na sztalugach, które po zakończeniu imprezy zostaną przeniesione na korytarz.


UWAGA!!! NOWY KONKURS! OMNIBUS
KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW KLAS III

W pierwszym etapie biorą udział wszyscy uczniowie klas III. Z każdej klasy wyłonionych zostanie troje uczniów, którzy zdobędą największą liczbę punktów. Uczniowie Ci reprezentować będą swoje klasy w finale,  w którym wyłoniony zostanie GIGA MĄDRALA, MEGA MĄDRALA I  MĄDRALA  KLAS III.
Organizatorzy:
Paulina Dworczyk
Małgorzata Matuszewska
Danuta Stachowiak


KONKURS RECYTATORSKI
"WIOSENNE PRZEBUDZENIE"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim "Wiosenne przebudzenie" klas I-III. Eliminacje szkolne odbędą się 23 marca 2011r.  w godz. 12.45-14.35 w sali nr 37
Regulamin:
Celem konkursu jest przybliżenie uczestnikom dorobku polskich poetów, kreowanie wrażliwości artystycznej i dobrego smaku oraz doskonalenie warsztatu recytatorskiego i kultury żywego słowa.
Uczestnikami są uczniowie klas I-III

Ø   Uczestnicy przygotowują do prezentacji jeden wiersz, którego wykonanie nie może przekroczyć 5 minut

Ø    Zainteresowani uczniowie zgłaszają swój udział u wychowawców klas.

Ø    Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja. Jury, oceniając uczestników, będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
- dobór repertuaru – dostosowany do umiejętności i zainteresowań recytatora;
- interpretację- zrozumienie tekstu, umiejętność przekazywania intencji i emocji, szczerość;
- kulturę słowa- poprawność techniczna (dykcja), umiejętne operowanie melodią tekstu;
- ogólny wyraz artystyczny

Organizatorzy: Beata Bronowicka, Paulina Dworczyk, Anna Dzięcioł


KANGUREK I KANGUR 2011


Jak co roku w trzeci czwartek marca odbędzie się kolejna edycja konkursu matematycznego "Kangur" i "Kangurek".
"Kangurek" przeznaczony jest dla uczniów klas drugich, ale mogą w nim także wziąć udział uczniowie klas pierwszych. Opłata konkursowa: 6 zł.
"Kangur" przeznaczony jest dla uczniów klas III i IV (kategoria MALUCH) oraz V i VI (kategoria BENJAMIN). Opłata konkursowa: 8 zł.
Więcej informacji dotyczących obu konkursów znajduje się na stronie: http://www.kangur.poznan.pl/
Bliższych informacji chętnie udzielają: Beata Zalewska oraz Grzegorz Socha.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!


Konkurs plastyczny „Piłkarze Lecha i ich bus”

Patronat konkursu: Wielkopolski Kurator Oświaty
Organizator: funclub – biuro podróży

Cele konkursu:
- kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne
- popularyzowanie wśród uczniów sportu, w szczególności piłki nożnej
- zaprezentowanie uczniom nowego Stadionu Miejskiego w Poznaniu
- zapoznanie uczniów z historią i symboliką KKS LECH POZNAŃ

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-6
Tematyka prac dotyczy POZNAŃSKIEGO KKS LECH POZNAŃ

Technika prac: kredka, tusz, węgiel, kolaż, witraż, wydzieranka – do wyboru.
Format prac dowolny prace dwuwymiarowe (nie przestrzenne)

Termin oddania prac 25. 03.2011r. klasy 4-6 p. Jankowiak, klasy młodsze -  wychowawcy klas

Każda praca powinna zawierać:
- imię i nazwisko autora
- wiek, klasa
- adres zamieszkania, telefon kontaktowy

Koordynator konkursu na terenie szkoły
Agnieszka Jankowiak


KONKURS  PLASTYCZNY – „WITRAŻ  ZIMOWY”

REGULAMIN:

Celem konkursu jest:
-  Wykonanie przez chętnych uczniów prac plastycznych w formie ciekawych witraży związanych tematycznie  z nadchodzącą porą roku – zimą.                   
-  Wdrażanie do dostrzegania zmian w przyrodzie, uwrażliwianie na jej piękno.
-  Rozwijanie kreatywności uczniów.                                                                             
 - Odkrywanie przyjemności tworzenia oraz cieszenia się uzyskanym efektem.   
 - Poszerzanie wiedzy z zakresu plastyki .

Zasady konkursu:
-  Konkurs kierowany jest do uczniów klas I – III.                                                            
-  Technika plastyczna – wycinanka z brystolu podklejona kolorową bibułą.         
-  Format – do wyboru A4 lub A3.                                                                                     
-  Termin oddawania prac – do dnia 07.01.2011 r. u organizatorów konkursu .             
-  Opis na odwrocie pracy: imię i nazwisko ucznia oraz klasa.                                   
-  Zorganizowanie  wystawy zgromadzonych prac, podsumowanie konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi 14. 01. 2011r.

Kryteria oceny prac:
- oryginalność pomysłu,                                                                                                     
- samodzielność,                                                                                                               
- estetyka wykonania.

Organizatorzy konkursu: 
Beata Bronowicka, Iwona Rozmus, Dorota Zygmańska

ZACHĘCAMY, CZEKAMY, ŻYCZYMY SUKCESU !


Konkurs języka angielskiego "Word gobblers" dla klas II i III.

Cel:
- poszerzenie  znajomości słówek angielskich z różnych zakresów tematycznych,
- ćwiczenia w  zapamiętywaniu,
- doskonalenie umiejętności pisania i rozumienia wyrazów angielskich.

Konkurs odbywać się będzie w terminie od 1 grudnia 2010r. do …..czerwca 2011r.
Każdego tygodnia nauki, w poniedziałki, zainteresowani uczniowie otrzymają 5 konkursowych słówek. Następnie uczestnicy powinni je dobrze zapamiętać i poćwiczyć, by 7 lutego, 4 kwietnia i 6 czerwca wziąć udział w pisemnych rozstrzygnięciach etapów.
Zwycięzcy wykażą się  doskonałą znajomością największej ilości konkursowych słówek na każdym z trzech etapów.
Regulamin:
By wziąć udział należy:
1) zbierać  słówka by móc się ich dobrze nauczyć,
2) brać udział w lutym, kwietniu oraz czerwcu  w pisemnym sprawdzaniu ich znajomości.
Życzymy powodzenia w systematycznej pracy!
Agnieszka Krysztofiak, Monika Gowin- Naskręt,  Danuta Leśniewska  


Konkurs języka angielskiego "Word gobblers" dla klas IV, V, VI

Cel:
-
poszerzenie  znajomości słówek angielskich z różnych zakresów tematycznych,
- ćwiczenia w  zapamiętywaniu,
- doskonalenie umiejętności pisania i rozumienia wyrazów angielskich.
Konkurs odbywać się będzie w terminie od 1 grudnia 2010r. do …..czerwca 2011r.
Każdego tygodnia nauki, w poniedziałki, zainteresowani uczniowie otrzymają od organizatorów 10 konkursowych słówek. Następnie uczestnicy powinni je dobrze zapamiętać i poćwiczyć, by 7 lutego, 4 kwietnia i 6 tego czerwca wziąć udział w pisemnych rozstrzygnięciach etapów.

Zwycięzcy wykażą się  doskonałą znajomością największej ilości konkursowych słówek na każdym z trzech etapów.
Regulamin:
By wziąć udział należy:
1) zbierać  słówka by móc się ich dobrze nauczyć,
2) brać udział w lutym, kwietniu oraz czerwcu  w pisemnym sprawdzaniu ich znajomości,
Życzymy powodzenia w systematycznej pracy!
Agnieszka Krysztofiak, Monika Gowin - Naskręt, Danuta Leśniewska 
 


XV JUBILEUSZOWY KONKURS  O WIELKOPOLSCE

1.Cel konkursu:
Konkurs pt. "Wielkopolska - moja mała ojczyzna" ma na celu: przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu, popularyzowanie kultury regionalnej, rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją, kształtowanie poczucia własnej tożsamości i postaw patriotycznych, integrację społeczności województwa wielkopolskiego.
2. Zasady konkursu:

·        Wszyscy uczniowie chcący wziąć udział w konkursie są zobowiązani do samodzielnego rozwiązania zadań składających się na 10 tematów zawartych w zeszycie ćwiczeń pt. „Wielkopolska - moja mała ojczyzna”.

·        Zakres wiedzy: 
 - uczniów klas IV obowiązuje zeszyt ćwiczeń „Wielkopolska, moja mała ojczyzna” dla kl. IV
 - uczniów klas V obowiązuje zeszyt ćwiczeń „Wielkopolska, moja mała ojczyzna” dla kl. IV i V
 - uczniów klas VI obowiązuje zeszyt ćwiczeń „Wielkopolska, moja mała ojczyzna” dla kl. IV, V i VI

·        Eliminacje szkolne odbędą się 13 grudnia 2010 r., na 8. lekcji (14.45-15.30).
Do dalszego etapu przechodzą po 3 osoby z każdego poziomu wiekowego (klasa IV, V, VI), które zdobyły największą ilość punktów.
Następny powiatowy etap (międzyszkolny) odbędzie się 21 lutego 2011 r.

3. Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Marcin Kobos


Konkurs "Matematyczne origami"

Warunki uczestnictwa:
* Własnoręczne wykonanie wielościanu (jedna osoba maksymalnie 2 prace) techniką origami modułowego.
*
Dostarczenie pracy do szkoły (do nauczycieli matematyki) w terminie 3.12 (praca powinna być zapakowana w sztywne pudełko)
*
Do każdej pracy dołączenie wizytówki, na której ma się znaleźć imię, nazwisko i klasa wykonawcy pracy oraz zgoda rodziców na opublikowanie zdjęcia i danych na stronie internetowej szkoły.

Prace będą oceniane w kategoriach:
* Wielościany foremne i półforemne - modele pełne
* Wielościany foremne i półforemne - modele krawędziowe
* Wielościany gwiaździste
* Wielościany - modele łączone

Termin składania prac:  13.12.2010r.
Termin zakończenia konkursu i ogłoszenia wyników:  20.12.2010r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!


GMINNY KONKURS HISTORYCZNY
„WITAJ SKANDYNAWIO”

1.  Celem konkursu jest przybliżenie historii i kultury krajów skandynawskich w zwitku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą śmierci Wawrzyńca Engestroma (1829-1910) – wybitnego działacza niepodległościowego, wnuka kanclerza Szwecji, człowieka zasłużonego dla kultury polskiej i szwedzkiej, mieszkańca ziemi tarnowskiej pochowanego w Ceradzu Kościelnym.

2. Zasady konkursu:
- Zadania dotyczą głównie najstarszych dziejów krajów skandynawskich związanych z kulturą Wikingów
- Zadania mają formę testu (a,b,c,d), a ich liczba wynosi 52
- Każdy uczestnik przygotowując się do konkursu otrzymuje zestaw wszystkich pytań wraz z prawidłowymi odpowiedziami
- Etap szkolny konkursu ma charakter indywidualny – trzy osoby z najlepszymi wynikami będą reprezentować naszą szkołę w drugim, międzyszkolnym etapie w Ceradzu Kościelnym, który odbędzie się 29 listopada 2010 r.
-
Etap międzyszkolny ma charakter zespołowy
- Każda ze szkolnych, trzyosobowych reprezentacji  odpowiada na 10 wylosowanych pytań z podanego już wcześniej zestawu
- Członkowie wszystkich zespołów biorących udział w konkursie, zostaną uhonorowani nagrodami
- Etap szkolny odbędzie się w poniedziałek 22 listopada 2010 r.

3. Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Marcin Kobos


Regulamin
konkursu literackiego dla uczniów kl. IV-VI
na opowiadanie lub baśń, której bohaterem będzie pluszowy miś
"Moja przygoda z misiem"

Cele konkursu:

Organizatorzy:
Biblioteka szkolna
Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VI.
Wymagania konkursowe pracy:

Oprócz powyższych wymagań oceniane będą także:

Termin:
- prace (podpisane) należy składać w bibliotece szkolnej do 25 listopada 2010r.
Uwagi:
-
prace konkursowe zostają nagradzane zgodnie ze szkolnym regulaminem
-
po zakończeniu konkursu prace pozostają w bibliotece szkolnej


25 listopada - Dzień Pluszowego Misia

Trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez pluszowego misia.
Miś jest najlepszym przyjacielem dziecka, nawet niektórzy dorośli trzymają jeszcze z sentymentu swojego pluszaka.

1/ Biblioteka szkolna wraz z kołem redakcyjnym organizuje
w dniach 25-26.XI.2010r.  wystawę PLUSZOWE MISIE.
2/ Na wypożyczane zabawki czekamy od 23 do 24 listopada
w bibliotece szkolnej.
3/ Udostępnione na wystawę zwierzaki muszą mieć następujące informacje:
- dane właściciela (imię, nazwisko i klasa)
- dane zwierzaka (ciekawy opis np. Kubuś Puchatek, od 5 lat u właściciela, itp.)
4/ Po zakończeniu wystawy wszyscy odbierają wypożyczone eksponaty w bibliotece szkolnej.


KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ

Organizator: GOK Sezam w Tarnowie Podgórnym.
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
Wykonaj ciekawą, pomysłową, niepowtarzalną kartkę o tematyce świąt bożego narodzenia.
Projekty kartek należy oddać do dnia 19 listopada do wychowawców klas (klasy 0-III), klasy 4-6  do nauczyciela plastyki - Agnieszki Jankowiak.
Prace na odwrocie należy czytelnie podpisać, podając imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły, adres zamieszkania oraz numer telefonu.

 Koordynator konkursu
Agnieszka Jankowiak


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
„MOJA  ULUBIONA  KOLĘDA”

„Chwała  Bogu  na  wysokościach,  a  na  ziemi  pokój  ludziom  Jego  upodobania”(Łk 2,14)


CELE KONKURSU:

ü      Przybliżenie dzieciom twórczości muzycznej i plastycznej związanej z tematyką Bożego Narodzenia.

ü      Popularyzacja kolęd i pastorałek.

ü      Wybór ulubionej kolędy.

ü      Rozwijanie kreatywności dzieci.

ü      Sztuka przekładu – plastyczne wyobrażenie ulubionej kolędy.

ZASADY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas O – III i IV - VI;
Uczniowie wykonują pracę dowolną techniką;
Format pracy:
    dla uczniów klas O – III - A4;
    dla uczniów klas IV – VI - A3
Termin oddawania prac: do dnia 15.12.2010 r. u organizatorów konkursu lub wychowawców.
Na odwrocie pracy należy podać: tytuł kolędy,  imię  i nazwisko oraz klasę.
22 .12.2010 r. nastąpi podsumowanie konkursu i wyłonienie zwycięzców a najładniejsze prace zostaną wywieszone na szkolnych korytarzach.

KRYTERIA OCENY PRAC:
-
oryginalność pomysłu,
- estetyka wykonania,
- samodzielność,
- walory artystyczne.
Prace konkursowe pozostają do dyspozycji szkoły jako dekoracje. 
Organizatorzy konkursu:
Elżbieta Wielgosz, Bożena Matuszewska


REGULAMIN ZBIÓRKI ZNACZKÓW POCZTOWYCH

NA MISJE AFRYKAŃSKIE

Jedno jest pewne,
że bez większego wysiłku
możemy wspólnie zrobić coś dobrego dla misji.

Celem akcji jest:

·        kształtowanie wrażliwości serca na potrzeby innych ludzi

·        poznawanie życia rówieśników z krajów misyjnych i niesienie im pomocy

·        poznanie wartości samego siebie i innych ludzi

·        uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego

·        stała współpraca z organizacjami charytatywnymi

Zasady akcji:
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w akcji zbierania znaczków pocztowych. Reguły są bardzo proste: należy zbierać ostemplowane znaczki pocztowe, wycinając je z koperty z półcentymetrowym marginesem i przekazać organizatorom. Akcja nie jest ograniczona czasowo. Możecie przynosić je w dogodnym dla Was terminie do końca roku szkolnego.
Po zebraniu większej ilości znaczki zostaną przekazane centrum misyjnemu w Pieniężnie. Pracujący tam wolontariusze rozprowadzają je wśród filatelistów, a uzyskane w ten sposób środki finansowe przekazują placówkom misyjnym.
Za  każde 20 znaczków  uczeń otrzymuje 3 pkt.  (jeden  raz w miesiącu).

Organizatorzy: Elżbieta Wielgosz, Bożena Matuszewska


KONKURS MATEMATYCZNY
„AS MATEMATYCZNY

Regulamin konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów i przeznaczony jest dla uczniów klas II i III.
Pierwszy etap trwa od października do marca.
    Co miesiąc uczestnicy otrzymują zadania-o różnym stopniu trudności-dostosowane do poziomu klas. Każdy zestaw zawiera ich 5.  Za poszczególne zadania uczniowie mogą otrzymać po 2 pkt. Zatem za całą, poprawnie rozwiązaną, miesięczną listę zadań można otrzymać maksymalnie 10pkt. Łącznie za cały I etap można zdobyć 60 pkt.
Na rozwiązanie zadań uczniowie mają dwa tygodnie-od momentu  ich otrzymania.
    Miesięczne zestawy zadaniowe będą prezentowane na tablicy konkursowej (górny korytarz ), kserokopie zadań będzie można otrzymać od p. Beaty Bronowickiej i p. Małgorzaty Strugała-Matuszewskiej.
Do I etapu można przystąpić w dowolnym czasie. Jeżeli zadanie z listy będzie zbyt trudne,  nie trzeba go rozwiązywać, aby oddać  zestaw.
 
II etap konkursu zostanie przeprowadzony w maju i mogą przystąpić do niego uczniowie biorący udział w I etapie, którzy trzykrotnie oddali rozwiązany zestaw z I etapu.
W II etapie można zdobyć 60pkt, a więc maksymalna liczba punktów za cały konkurs wyniesie 120
O zwycięstwie zadecyduje suma punktów z obu etapów.
Podsumowanie "Asa Matematycznego" w trakcie obchodów Dnia Dziecka .
Uczniowie pracują indywidualnie.


Zapraszam do wzięcia udziału w Konkursie malarskim  na
„Najpiękniejsze krajobrazy naszej okolicy

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6
Tematem prac malarskich powinny być krajobrazy i interesujące miejsca naszej gminy.
Uczniowie wykonują prace w dowolnej technice malarskiej, na dowolnym formacie i rodzaju podobrazia.
Konkurs ma charakter cykliczny i obejmuje trzy pory roku: jesień, zima, wiosna.
Wykonaną prace należy przekazać w wyznaczonych terminach:
 
Jesień – do 20 listopada 2010r.
Zima  –  do 15 lutego 2011r.
Wiosna – do 15 maja 2011r.

Kryteria oceny:
Udział w całym cyklu
Oryginalność
Kolorystyka
Tematyka i forma przedstawienia
Na odwrocie pracy należy podać: tytuł pracy (co przedstawia), imię   i nazwisko.
Każdy etap zostanie odrębnie podsumowany, bez wyłaniania laureatów. 
Po rozstrzygnięciu konkursu w maju 2011roku jego laureaci zostaną wyróżnieni.
Organizator konkursu: Agnieszka Jankowiak

Prace konkursowe pozostają do dyspozycji szkoły jako dekoracje, upominki.


Zapraszam do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym na
„Najpiękniejsze krajobrazy naszej okolicy

Tematem prac fotograficznych powinny być krajobrazy i interesujące miejsca naszej gminy. Celem naszego konkursu jest propagowanie walorów regionalnej przyrody.

Konkurs ma charakter cykliczny i obejmuje cztery pory roku: jesień, zima, wiosna, lato.
Uczeń może przekazać jedno zdjęcie do każdego etapu –pory roku.

Zdjęcia formatu minimum A5 należy przekazać w wyznaczonych terminach:
 
Jesień – do 20 listopada 2010r.
Zima  –  do 15 lutego 2011r.
Wiosna – do 15 maja 2011r.
Lato – do 10 września 2011r.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 3-5.

Na odwrocie zdjęcia należy podać: tytuł pracy - ewentualnie komentarz do zdjęcia, imię i nazwisko, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia. 
Kryteria oceny:
Udział w całym cyklu
Oryginalność wykonania zdjęcia 
Każdy etap zostanie odrębnie podsumowany, bez wyłaniania laureatów. 
Po rozstrzygnięciu konkursu we wrześniu 2011r. jego laureaci zostaną wyróżnieni.
Organizator konkursu: Agnieszka Jankowiak

Prace konkursowe pozostają do dyspozycji szkoły jako dekoracje, upominki.


KONKURS RECYTATORSKI
"JESIENNA ZADUMA
"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim "Jesienna zaduma" klas I-III. Eliminacje szkolne odbędą się 4 listopada 2010 w godz. 12.30-14.30 w sali nr.37
Regulamin

Celem konkursu jest przybliżenie uczestnikom dorobku polskich poetów, kreowanie wrażliwości artystycznej i dobrego smaku oraz doskonalenie warsztatu recytatorskiego i kultury żywego słowa.
Uczestnikami są uczniowie klas I-III

Ø   Uczestnicy przygotowują do prezentacji jeden wiersz, którego wykonanie nie może przekroczyć 5 minut

Ø    Zainteresowani uczniowie zgłaszają swój udział u wychowawców klas.

Ø    Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja. Jury, oceniając uczestników, będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
- dobór repertuaru – dostosowany do umiejętności i zainteresowań recytatora;
- interpretację- zrozumienie tekstu, umiejętność przekazywania intencji i emocji, szczerość;
- kulturę słowa- poprawność techniczna (dykcja), umiejętne operowanie melodią tekstu;
- ogólny wyraz artystyczny

Organizatorzy: Beata Bronowicka, Paulina Dworczyk, Anna Dzięcioł


KONKURSY PLASTYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS 0 – VI  Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ DNIA PATRONA
 „Portret Jana Pawła  II”

Celem konkursu jest:
- przybliżenie uczniom postaci patrona szkoły,
- rozwijanie umiejętności plastycznych,
Zasady konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły w następujących grupach wiekowych:
- klasy 0 – III
- klasy IV – VI
2. Uczniowie starsi wykonują prace w formie portretu na arkuszu papieru A3 lub większym (klasa IV – VI) lub w formie rzeźby.

Uczniowie klas młodszych wykonują prace w formie portretu na arkuszu papieru A4  (klasa 0 – III) lub w formie rzeźby.

3. Prace należy dostarczyć do dnia 11.10.2010r. wychowawcom klas lub organizatorom.
Organizatorzy konkursu: Elżbieta Wielgosz, Danuta Stachowiak, Dorota  Trojanowska

Prace konkursowe pozostają do dyspozycji szkoły jako dekoracje, upominki.


KONKURSY PLASTYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS 0 – VI  Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ DNIA PATRONA

     "Zakątki świata, które odwiedził Jan Paweł II"

Celem konkursu jest:
- przybliżenie uczniom postaci patrona szkoły,
- stosowanie różnych technik plastycznych,
- poznanie miejsc, które odwiedził i ukochał Ojciec Święty.
Zasady konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły w następujących grupach wiekowych:
- klasy 0 – III
- klasy IV – VI

2. Prace wykonujemy na arkuszu papieru A3

3. Możliwość  zastosowania różnych technik plastycznych (nie forma przestrzenna)

4. Prace należy dostarczyć do dnia 11.10.2010r. wychowawcom klas lub organizatorom.
Organizatorzy konkursu: Elżbieta Wielgosz, Danuta Stachowiak,Dorota  Trojanowska

Prace konkursowe pozostają do dyspozycji szkoły jako dekoracje, upominki.


KONKURSY PLASTYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS 0 – VI Z   OKAZJI ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ DNIA PATRONA

„Obecność  Jana Pawła II w naszej szkole”

Celem konkursu jest przybliżenie uczniom postaci patrona szkoły Jana Pawła II oraz rozbudzenie umiejętności dostrzegania śladów obecności naszego patrona szkoły  w najbliższym otoczeniu.
Zasady konkursu:
- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły w następujących grupach wiekowych:

- Prace wykonujemy w formie albumu, pokazując miejsca  i wydarzenia związane z Janem Pawłem II i naszą szkołą.
- Prace należy dostarczyć do dnia 11.10.2010r. wychowawcom klas lub organizatorom.
Organizatorzy konkursu: Elżbieta Wielgosz, Danuta Stachowiak, Dorota  Trojanowska

Prace konkursowe pozostają do dyspozycji szkoły jako dekoracje, upominki.


 REGULAMIN ZBIÓRKI KASZTANÓW I ŻOŁĘDZI.  

Założeniem konkursu jest przypomnienie  uczniom o tym jak trudno jest zwierzętom leśnym przetrwać zimę.   

Celem konkursu jest:
-
Pogłębienie wiedzy na temat zachowań i zwyczajów zwierząt leśnych;.
- Wdrażanie do uważnego obserwowania przyrody, uwrażliwianie na potrzeby zwierząt żyjących w stanie dzikim;.
- Pobudzanie kreatywności u uczniów, odkrywanie przyjemności z pomocy słabszym, bezbronnym;
- Wyrabianie nawyku odpowiedzialności i troski za otaczający nas świat przyrody.

Organizator konkursu: Halina Biedziak

Zasady konkursu:
- Konkurs proponowany jest dla uczniów klas I-III naszej szkoły.
- Uczniowie przynoszą dowolną ilość kasztanów.
- Za  każde 10 kg .uczeń otrzymuje 3 pkt.
- Zbiórka potrwa do 29.10.2009 r.
Kasztany i żołędzie proszę przynosić do sali 39.     


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  "Złota polska jesień"

Założeniem konkursu jest wykonanie przez uczniów prac plastycznych, które ukażą zjawiska zachodzące w przyrodzie jesienią.

Celem konkursu jest:
- Pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących zjawisk zachodzących w przyrodzie jesienią.
- Wdrażanie do uważnego obserwowania przyrody, uwrażliwianie na jej piękno;
- Pobudzanie kreatywności u uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenie się uzyskanym efektem;
- Wyrabianie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

Organizatorzy konkursu:
Halina Biedziak, Urszula Narożna, Jolanta Protasiewicz

Zasady konkursu:
-
Konkurs proponowany jest dla uczniów klas I-III naszej szkoły;
- Uczniowie wykonują pracę dowolną techniką;
- Format pracy dowolny;
- Złożenie prac upływa z dniem 18.10.2010 r. - można je składać u wychowawcy lub organizatorów konkursu;
- 25.10.2010 r. nastąpi podsumowanie konkursu i wyłonienie zwycięzców.

Najładniejsze prace zostaną wywieszone na tablicach na górnym korytarzu.

Prace konkursowe pozostają do dyspozycji szkoły jako dekoracje, upominki.


Konkurs  ekologiczny
„Znam rady na odpady”

dla uczniów klas IV – VI, którzy posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony środowiska.

Forma pisemna.
Termin: 06.10.2010r. godz.13.50
Sala nr 18
Zapisy do 04.10.2010r. u organizatora -  Jolanty Maciesza