Archiwum: Konkursy 2009/2010    Konkursy 2010/2011    Konkursy 2011/2012    Konkursy 2012/2013     Konkursy 2013/2014


Konkursy w roku szkolnym 2013/2014 


Serdecznie zapraszamy uczniów z klas 2-3 do udziału w konkursie
pt. "MOJE WYMARZONE WAKACJE - OPOWIADANIE TWÓRCZE".CELE:
- rozwijanie dziecięcej wyobraźni;
- wyłonienie talentów literackich;
- inspirowanie twórczości literackiej;
TEMAT KONKURSU:
Stworzenie twórczego opowiadania o tematyce wakacyjnej, przygodowej.
REGULAMIN:
1.Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 2-3.
2.Wykonanie pracy na kartce formatu A4.
3. Oceniane będą:
- treść i forma wypowiedzi (spójność tekstu, zgodność z tematem, trójdzielność wypowiedzi) 3p,
- poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna 3p,
- staranny zapis 1p,
Maksymalnie uczeń może zdobyć 7 punktów.
4.Podpisaną pracę należy przekazać organizatorom do dnia 02.06. 2014 r.
Paulina Fiksa: sala 41
Urszula Narożna: sala 38
Barbara Krawczyk: sala A9
Halina Biedziak: sala A10


TYDZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO 19 – 23 maja 2014r.
Projekt dla uczniów klas IV - VI

Regulamin

1/ Każdy dzień tygodnia przebiega pod innym hasłem.

2/ Uczniowie indywidualnie rozwiązują zadania.

3/ Przewidziana jest rywalizacja w następujących kategoriach:

- ortografia (poniedziałek)

- poprawność językowa (wtorek)

- frazeologia (środa)

- literatura (czwartek)

- konkurs plastyczny „Proszę, przepraszam, dziękuję – kultura słowa zależy również ode mnie” (prace należy  złożyć w bibliotece szkolnej w piątek)

4/ Uczniowie mogą otrzymać:

- punkty za udział w konkursie – za rozwiązanie przynajmniej 4 zadań

- punkty za miejsce (I, II, III oraz wyróżnienie) w konkursie szkolnym

- certyfikat uprawniający do otrzymania cząstkowej oceny celującej lub bardzo dobrej z języka polskiego

- Tytuł Mistrzów Języka Polskiego dla klasy za najwyższą ilość punktów zebraną przez uczniów indywidualnie

5/ Karty pracy należy wypełniać samodzielnie w bibliotece szkolnej (w godzinach otwarcia) – podczas dużych przerw, przed lub po zajęciach szkolnych.  

Uwaga! Uczniowie klas III!
Jeśli chcecie sprawdzić się w zmaganiach z językiem polskim i starszymi koleżankami i kolegami – zapraszamy.


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
„WSZYSCY RÓWNI – PRAWA CZŁOWIEKA OCZAMI DZIECKA”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Wszyscy równi – prawa człowieka oczami dziecka”.
Celem konkursu jest promocja praw i wolności chronionych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie. Temat prac powinien obejmować wybrany aspekt równości w kontekście praw człowieka.
Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: pastele, farby, tempera, pisaki, kredki, grafika, węgiel; na papierze w formacie A3 (praca płaska).
W konkursie zostanie wyłonionych 12 laureatów którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Laureatowi, którego praca konkursowa zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najlepszą Organizator przyzna nagrodę główną. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Warszawie i zostanie połączone z wizytą nagrodzonych dzieci i ich opiekunów w Centrum Nauki Kopernik.
Prace laureatów konkursu zostaną opublikowane w specjalnej edycji kalendarza na rok 2015 oraz zaprezentowane w formie wystawy podczas VIII Seminarium Warszawskiego organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu opracowanym przez organizatora. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do regulaminu należy złożyć do piątku 23.05 2014 roku u pani Agnieszki Jankowiak

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


KONKURS PRZYRODNICZY

  Cele konkursu:
*wyrabianie nawyku, odpowiedzialności i troski za otaczający nas świat przyrody
*rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród wychowanków
*uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody
*rozwijanie umiejętności manualnych i wyobraźni plastycznej
*uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw zagrażających Ziemi ze strony człowieka
*wdrażanie do bezpośredniej działalności na rzecz ochrony środowiska

Propozycje organizatorów:
*Wykonanie przez każdą klasę plakatu przyrodniczego (technika dowolna, format arkusz brystolu) jako dekorację gabloty klasowej lub drzwi w terminie do 7 maja 2014r.

Hasło plakatu dla klas 0-III :
"KAŻDEMU SERCU BLISKA OCHRONA ŚRODOWISKA"

Hasło plakatu dla klas IV-VI:
"NA OCHRONIE ŚRODOWISKA TWOJE ZDROWIE ZYSKA"

*Zorganizowanie dla klas 0-VI pod hasłem "Na ratunek Ziemi" ogólnopolskiej zbiórki zużytych płyt CD, DVD oraz plastikowych pudełek po płytach CD, filmach DVD oraz pudełek po kasetach video.
W czwartek 8 maja zorganizowane będzie stoisko, gdzie będzie można przynieść w/w odpady dokładnie przeliczone.

*Zachęcanie uczniów z klas IV-VI do wzięcia udziału w internetowym konkursie pod hasłem "Bądźmy klimatyczni" na temat odnawialnych źródeł energii na stronie oze.pl
Rozstrzygnięcie konkursu na plakat przyrodniczy nastąpi w dniu 8 maja.
Organizatorzy konkursu:
Katarzyna Gorzelana
Aldona Czubińska
Halina Biedziak
Dorota Mizera


Konkurs dla klas IV-VI
A bull’s eye!
  

 Poprzednio pytaliśmy Was: Where is the Kooh-i-Noor diamond nowadays?
                               
Prawidłowa odpowiedź to: The diamond is currently set into the Crown of Queen Elizabeth and is on display at the Tower of London.
 
Pytanie 14
What time is “brunch” served?

Odpowiedzi w języku angielskim, na podpisanych kartkach przyjmują p. Danuta Leśniewska i p. Lidia Szała, w poniedziałek 28 kwietnia 2014r. Odpowiedzi można też przesyłać za pośrednictwem Librusa.
Good Luck!


Konkurs o Unii Europejskiej i krajach członkowskich ,,Podróż przez Europę"


Zapraszamy uczniów klas II i III do udziału w konkursie wiedzy ,,Podróż przez Europę", który odbędzie się 9 maja 2014.

Cele edukacyjne:
- rozwijanie zainteresowań otaczającym  światem,
- kształtowanie świadomości europejskiej,
- utrwalenie podstawowej wiedzy na temat Unii Europejskiej i krajów do niej należących,
- korzystanie z różnych źródeł informacji. 

Zakres tematyki:
1) Unia Europejska-hymn, flaga, cel powstania, plusy i minusy przynależności państw do UE,
2) data przystąpienia Polski do UE,
3) podstawowe informacje o krajach europejskich: flagi, stolice, główne miasta, większe rzeki, góry,
4) ciekawostki o krajach należących do UE
- zabytki i osobliwości turystyczne, - zajęcia i rozrywki mieszkańców
- stroje i tańce narodowe,
- narodowe przysmaki,
- wybrane słowa w danym języku,
- wybitni przedstawiciele świata kultury, nauki i sportu,
- waluta danego państwa.

Zgłoszenia przyjmuje p.D.Trojanowska (s.38) i D.Stachowiak (s.15) do 30kwietnia 2014.
Organizatorzy:
- D.Góra-Jandy
- B.Krawczyk
- D.Stachowiak
- D.Trojanowska


Gminny Konkurs Polonistyczny
„W imię dobra, przeciwko złu”.

 Serdecznie zapraszamy uczniów klas 5 i 6 do udziału w Konkursie Polonistycznym.
 Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa, doskonalenie umiejętności odbioru tekstu literackiego, jego analizy i interpretacji.
 Etap szkolny odbędzie się 15 maja.
 Podczas etapu szkolnego obowiązuje znajomość utworu Astrid Lindgren  pt. „Bracia Lwie Serce” (książka dostępna w szkolnej bibliotece).

Wszystkich chętnych prosimy o zapisy u nauczycieli języka polskiego.


                                    Konkurs dla klas IV-VI
                                            Zapraszamy wszystkich chętnych na
                                                Międzyszkolny Przegląd Piosenki Anglojęzycznej

Cele konkursu

·         motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,

·         rozwijanie zainteresowań językiem angielskim,

·         praca nad poprawną wymową,

·         utrwalenie i wzbogacenie leksyki,

·         przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,

·         budzenie wiary we własne siły i talent.

Regulamin

1.    Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową w Dąbrówce.

2.    Do konkursu głównego, który odbędzie się 15 maja 2014 o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej w Dąbrówce, zakwalifikowanych zostanie trzech solistów lub zespołów, wyłonionych w eliminacjach szkolnych.

3.    Eliminacje szkolne i konkurs główny prowadzone są na tych samych zasadach opisanych poniżej.

4.    Uczestnicy przygotowują dowolną piosenkę w języku angielskim.

5.    Maksymalny czas trwania występu: 3-4 minuty.

6.    Dopuszcza się możliwość korzystania z instrumentów muzycznych lub akompaniamentu zarejestrowanego na płycie CD.

Kryteria oceniania:

1.    interpretacja,

2.    fonetyczna poprawność śpiewanego tekstu,

3.    wrażenia artystyczne i estetyczne,

4.    muzykalność,

5.    obycie sceniczne.

Eliminacje szkolne odbędą się w czwartek 24 kwietnia 2014r. od godziny 14:45 w sali B5.
Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do środy 23 kwietnia 2014r. u nauczycieli języka angielskiego (przez Librusa lub osobiście).
Good Luck!


  Konkurs dla klas IV-VI
A bull’s eye!
  
Poprzednio pytaliśmy Was: Why did King Henry VIII Tudor split from the Roman Catholic Church?
Prawidłowa odpowiedź to:
Henry VIII split from the Catholic Church because it had prohibited him from divorcing his first wife.
Pytanie 13
Where is the Kooh-i-Noor  diamond nowadays?

Odpowiedzi w języku angielskim, na podpisanych kartkach przyjmują p. Danuta Leśniewska i p. Lidia Szała, w poniedziałek 14 kwietnia 2014r. Odpowiedzi można też przesyłać za pośrednictwem Librusa.
Good Luck!


Konkurs plastyczny

w związku z kanonizacją bł. Jana Pawła II, która odbędzie się 27 kwietnia 2014r. zapraszamy dzieci z klas 0-6 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

pt. Taki duży, taki mały święty Jan Paweł II i ja

Celem konkursu jest przede wszystkim rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania życiem i nauczaniem bł. Jana Pawła II w związku z Jego kanonizacją. Można odnieść się do obejrzanego w czasie rekolekcji szkolnych filmu.
Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką i w dowolnym formacie.
Każda praca powinna być wykonana indywidualnie.
Prace oddajemy do dnia 15 kwietnia 2014r.:  klasy 0-3 do wychowawcy; klasy 4-6 p. Jankowiak.


 Konkurs dla klas IV-VI
A bull’s eye!
  
Poprzednio pytaliśmy Was o Queen’s favourite animals
Prawidłowa odpowiedź to: horses and dogs.

 Pytanie 12
W
hy did King Henry VIII Tudor split from the Roman Catholic Churc


Odpowiedzi w języku angielskim, na podpisanych kartkach przyjmują p. Danuta Leśniewska i p. Lidia Szała, w poniedziałek 7 kwietnia 2014r. Odpowiedzi można też przesyłać za pośrednictwem Libusa.
Good Luck!


Konkurs świetlicowy "Symbol Wielkanocy"

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, zapraszamy wszystkich uczniów zapisanych i uczęszczających do świetlicy, do wzięcia udziału w konkursie "Symbol Wielkanocy".

Cele konkursu :

- podtrzymywanie tradycji świątecznych,

- rozbudzanie wyobraźni i fantazji uczniów,

- rozwijanie zdolności manualnych,

- wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno - technicznych.

Zasady konkursu :

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z klas 0 - 6,  zapisani i uczęszczający do świetlicy.

2. Na konkurs dostarczamy jeden własnoręcznie wykonany symbol kojarzący się ze Świętami Wielkanocnymi np. zajączki, kurczaczki, pisanki, stroiki ( nie mogą to być prace płaskie na kartkach ).

3. Kryterium oceny prac to walory artystyczne, estetyczne, samodzielne wykonanie oraz rodzaj wykorzystanych materiałów.

4. Termin dostarczania prac - do dnia 11.04.2014 r . do świetlicy.

5. Każda praca powinna być podpisana (imię, nazwisko, klasa) przez autora tejże pracy.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 14.04.2014 r. w dzienniku elektronicznym Librus.
Serdecznie zapraszamy!
Wychowawcy świetlicy


 Konkurs dla klas IV-VI
A bull’s eye!
 
Poprzednio pytaliśmy Was o Black Beauty
Prawidłowa odpowiedź to: horse.
Pytanie 11
What are the Queen’s
favourite animals?

Odpowiedzi w języku angielskim, na podpisanych kartkach przyjmują p. Danuta Leśniewska i p. Lidia Szała, w poniedziałek 31 marca 2014r. Odpowiedzi można też przesyłać za pośrednictwem Libusa.
Good Luck!


Regulamin szkolnego konkursu na prezentację multimedialną
 „Szkolny Kodeks TIK – bezpieczny Internet”

Uczestnicy: konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6

Organizatorzy:  Grażyna Frączek, Katarzyna Górzyńska

1. Cele konkursu:

- propagowanie zasad bezpieczeństwa, zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu,

-  wykorzystanie i rozwijanie umiejętności praktycznych związanych z nowoczesną technologią multimedialną,

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie,

- respektowanie praw autorskich.

 2. Kryteria:

- Praca konkursowa powinna zostać wykonana w formie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint (maksymalnie 15 slajdów)

- Praca powinna zawierać treści zgodne z założonym tematem

- Praca będzie oceniana pod względem poprawności językowej (stylistyka, ortografia itp.)

- Treść powinna być zilustrowana odpowiednimi zdjęciami, rysunkami lub wykresami (w zależności od inwencji twórczej autora)

-  Praca powinna zostać wykonana przez jednego autora oraz podpisana na końcu prezentacji

- Na końcu prezentacji powinna zostać umieszczona także bibliografia (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie z adresami stron www)

- Ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu prezentacji będzie miało znaczący wpływ na ocenę pracy

3. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

4. Termin dostarczenia prac konkursowych: 04.04.2014r. godz. 12:00.

5. Prace należy składać osobiście u p. Grażyny Frączek (sala A13) - płyta CD, PenDrive lub u p. Katarzyny Górzyńskiej (biblioteka szkolna).

6. Złożone prace przechodzą na własność organizatora konkursu i będą wykorzystywane podczas zajęć szkolnych.


KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY KSIĄŻKĘ I CZYTANIE

Regulamin szkolnego konkursu

1. Cele konkursu:

- odkrywanie zdolności plastycznych uczniów,

-  rozwijanie kreatywności plastycznej młodzieży,

-  rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów

2. Organizator:

- biblioteka szkolna

3. Zasady uczestnictwa:

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III oraz IV – VI

- technika wykonania plakatu - dowolna

- plakat powinien nawiązywać tematycznie do książki i czytania, promować książkę i czytanie.

- plakat powinien być w formacie A4 lub A3,

- najciekawsze plakaty będą stanowiły własność biblioteki szkolnej i zostaną wykorzystane do promocji czytelnictwa,

4. Termin składania - do 15.04.2014 r. w bibliotece szkolnej


Tworzymy książki
II Konkurs literacko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

W maju 2014 roku minie 155 rocznica urodzin Arthura Conan Doyla’a, autora powieści detektywistycznych, kryminalnych, których głównym bohaterem jest Sherlock Holmes”. Z tej okazji proponujemy wszystkim chętnym uczniom stworzenie własnej książki pod hasłem „Bądź jak Sherlock Holmes

REGULAMIN

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 LUBOŃ

Cele:

- zachęcanie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności

- popularyzowanie twórczości literackiej dzieci

- rozwijanie uzdolnień plastycznych

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni

Adresaci konkursu:

- uczniowie szkół podstawowych powiatu poznańskiego

Zasady uczestnictwa:

- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym utworu dotąd nigdzie nie publikowanego i nie nagradzanego

- termin: 31 marca 2014r.

- autor, oprócz tekstu, tworzy ilustrację do swojego utworu (w sposób dowolny: komputerowo, ręcznie) oraz formę okładki (z tytułem, autorem itd.)

- podobnie jak w przypadku książek wydawanych przez wydawnictwa utwór może mieć dwóch autorów (tekstu i ilustracji)

- książka może mieć dowolny format oraz nie więcej niż 10 stron

- laureaci otrzymają nagrody rzeczowe

Kryteria oceniania:

- Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III oraz IV – VI

- komisja będzie zwracać uwagę na twórczy charakter utworu, poprawność stylistyczną i językową oraz oryginalne ilustracje.


Konkurs dla klas IV-VI
A bull’s eye!
 
Poprzednio pytaliśmy Was o to why aren’t there any snakes in Ireland according to the story of St. Patrick? Is the story true?

Prawidłowa odpowiedź to: Because St. Patrick threw the snakes out of Ireland however this story is not true.
The researchers say Ireland is an island with no natural snakes and foreign snakes can’t swim across the sea to reach it.

Pytanie 10
What kind of animal is “Black Beauty”?

Odpowiedzi w języku angielskim, na podpisanych kartkach przyjmują p. Danuta Leśniewska i p. Lidia Szała, w poniedziałek 24 marca 2014r. Odpowiedzi można też przesyłać za pośrednictwem Libusa.
Good Luck!


Konkurs dla klas IV-VI
A bull’s eye!
 

Poprzednio pytaliśmy Was o to why is green used as a symbol of Ireland.

Prawidłowa odpowiedź to: Because in Ireland everything is green! (its beautiful landscape, the colour of Irish Catholics, Celtic rituals and dressing in green colour during spring,...)

Pytanie 9
Why aren’t there any snakes in Ireland according to the story of St. Patrick?
Is the story true?

Odpowiedzi w języku angielskim, na podpisanych kartkach przyjmują p. Danuta Leśniewska i p. Lidia Szała, w poniedziałek 17 marca 2014r. Odpowiedzi można też przesyłać za pośrednictwem Libusa.
Good Luck!


Konkurs świetlicowy "Moje ulubione zwierzę"
(origami przestrzenne i płaskie)

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci, uczęszczające do świetlicy, do wzięcia udziału w konkursie świetlicowym "Moje ulubione zwierzę".

Cele konkursu :

- pobudzanie aktywności, fantazji i wyobraźni twórczej uczniów,

- rozwijanie zdolności artystycznych i manualnych,

- wdrażanie do estetycznego wykonywania prac ,

- rozpowszechnianie sztuki origami (fantazje papierowe).

Zasady konkursu :

- wybór zwierzątka dowolny,

- kryterium oceny prac to walory estetyczne, pomysł, zgodność z tematem konkursu,

- każda praca winna być podpisana ( imię, nazwisko, klasa ) przez ucznia - autora pracy,

- termin oddania prac do dnia 24.03.2014 r.

- wyniki zostaną ogłoszone w dzienniku elektronicznym Librus dnia 26.03.br.

Serdecznie zapraszamy!
Wychowawcy świetlicy


„Podaj łapę, podaj dłoń”- konkurs plastyczny skierowany do uczniów od klasy 0-6

Przedstaw w formie plastycznej jak prawidłowo opiekować się zwierzętami i jak zapobiegać ich bezdomności.

Technika dowolna

Format pracy do A3 (kartka dużego bloku)

Prace należy oddać do dnia 07.04.2014r. (klasy 0-3 u wychowawcy, klasy 4-6 nauczyciel plastyki)

Uwaga!!!  prace podpisujemy z tyłu:

- imię i nazwisko autora pracy

- nazwa szkoły

-  klasa i wiek

- adres zamieszkania

Kryteria oceny:

- właściwe zrozumienie tematu konkursu

- samodzielność wykonania

- pomysłowość


Konkurs dla klas IV-VI
A bull’s eye!
 

Poprzednio pytaliśmy Was o to why do people march in New York on St Patrick's Day.
Prawidłowa odpowiedź to: In New York there are a lot of descendants
of Irish immigrants so they celebrate St Patrick’s Day in a street parade every year.

Pytanie 8
Why is green used
as a symbol of Ireland?
Explain shortly
.Odpowiedzi w języku angielskim, na podpisanych kartkach przyjmują p. Danuta Leśniewska i p. Lidia Szała, w poniedziałek 10 marca 2014r. Odpowiedzi można też przesyłać za pośrednictwem Libusa.
Good Luck!


Konkurs recytatorski "Wiosenne przebudzenie"
 dla uczniów klas 0-IIISerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim; eliminacje odbędą się 17 marca 2014r. (poniedziałek) w godzinach 13.50, 15.30 (s.41).

Cele konkursu:
- popularyzacja literatury pięknej,
- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci,
- poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko; poetyckich.

Warunki uczestnictwa:
-  konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III,
-  każde dziecko recytuje jeden utwór poetycki (niekoniecznie o tematyce związanej z wiosną) dostosowany do wieku, temperamentu i upodobań.


Kryteria oceny:
Recytację ocenia jury stosując skalę 1-5 punktów, na ocenę mają wpływ następujące elementy:
- stopień opanowania pamięciowego tekstu,
- poprawne i płynne recytowanie,
- dobór repertuaru,
- ogólny wyraz artystyczny.
Organizatorzy: Fiksa Paulina, Góra-Jandy Dorota, Narożna Urszula
                                                                         


KONKURS PLASTYCZNY„MOTYL” forma przestrzenna

Cele konkursu:

- wprowadzenie dzieci w atmosferę zbliżającej się pory roku,

- rozwijanie  zdolności manualnych, kreatywności,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- promocja talentów,

Zasady konkursu:

- konkurs trwa w dniach 10.03.2014 - 21.03.2014r.

- konkurs skierowany jest do uczniów klas I- III,

- forma przestrzenna (do zawieszenia),

- technika pracy dowolna, wykonanie z różnych materiałów,

 Kryteria oceniania:

- atrakcyjność wizualna, oryginalność,

- pomysłowość, wartość artystyczna,

- staranność i estetyka wykonania,

Każdą pracę należy podpisać (imię, nazwisko, klasa). Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, pozostaną do dyspozycji szkoły i wykorzystane zostaną do dekoracji.

Prace należy dostarczyć do 20 marca 2014r. do organizatorów konkursu:
p. Haliny Biedziak s. A 10, p. Agnieszki Gustowskiej s. 17, p. Doroty Zygmańskiej s. 37, p. Urszuli Narożnej s.38, p. Jolanty Protasiewicz s. 42
Podsumowanie konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi 21 marca 2014 r.


REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO „KONKURSU OJCZYZNY POLSZCZYZNY”
ETAP SZKOLNY

1. Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny.

2. Głównym sponsorem Konkursu jest Wydawnictwo Nowa Era.

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora niezależna komisja konkursowa pod przewodnictwem profesora Jana Miodka.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół:

a. podstawowych – I poziom

5. Zgłoszenia – w bibliotece szkolnej do 17 marca 2014r.

II. CELE KONKURSU

1. Promowanie uczniów językowo uzdolnionych.

2. Poszerzanie i pogłębianie ich świadomości językowej.

3. Rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności oraz wyobraźni językowej.

4. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

5. Doskonalenie kluczowych umiejętności polonistycznych:

a. odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji;

b. analizy i interpretacji tekstów kultury;

c. tworzenia różnych form wypowiedzi.

6. Doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, szczególnie pisania, opowiadania, argumentacji i przekonywania.

7. Przygotowanie młodych ludzi do wystąpień publicznych.

8. Popularyzowanie poprawnej polszczyzny.

III. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Składnia zdania pojedynczego i złożonego, słowotwórstwo, fleksja, frazeologia i leksyka, zasady ortografii, interpunkcji i ich praktyczne zastosowanie w różnych formach wypowiedzi pisemnych i ustnych; umiejętność analizy i interpretacji różnych tekstów kultury, świadomość językowa, tworzenie wypowiedzi, wartościowanie.

Wymagania są zgodne z obowiązującą Podstawą programową kształcenia ogólnego.

Zalecana lektura:

- Wiedza o języku polskim w zreformowanej szkole pod redakcją Agnieszki Mikołajczuk i Janiny Puzyniny, wyd. Nowa Era, Warszawa 2004;

- aktualne kompendia poprawnościowe.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE

1. ETAPY KONKURSU dla wszystkich poziomów edukacyjnych

A. Pierwszy etap – szkolny

- część I – test - 19 marca 2013 r. (środa) godz.13:00-14.30

- część II – wypowiedź ustna przed publicznością.

B. Drugi etap – rejonowy

- część I – test zawierający zadania zamknięte i otwarte;

- część II – Mały Finał – wypowiedź ustna przed publicznością.

C. Trzeci etap – Ogólnopolski Finał Konkursu

- część I – test zawierający zadania zamknięte i otwarte;

- część II – wypowiedź ustna przed publicznością.


Konkurs "Wiosenne przebudzenie" dla klas IV-VI


Warunki uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6
- każdy uczeń recytuje jeden utwór poetycki (niekoniecznie o tematyce związanej z wiosną) dostosowany do wieku, temperamentu i upodobań.

Kryteria oceny.
Recytację ocenia jury stosując skalę 1-5 punktów, na ocenę mają wpływ następujące elementy:
- stopień opanowania tekstu na pamięć
- dykcja
- interpretacja, rozumienie
- dobór repertuaru
- ogólny wyraz artystyczny.
Eliminacje szkolne odbędą się 19 marca 2014 r. w godz. 13:50 - 15:30 (7,8 lekcja) w sali B8.

Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy
Daria Koralewska
Anna Cieślak-Głodkowska
Anna Dzięcioł


Konkurs plastyczny 'The luck of the Irish'
(konkurs dla klas IV-VI związany z obchodami dnia Św. Patryka)

Cele konkursu:

- poszerzenie wiedzy na temat kultury obszaru krajów anglojęzycznych,

- rozwijanie zdolności manualnych i kreatywności.

- zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w obchodach dnia Św. Patryka w naszej szkole,
Konkurs odbywa się w terminie od 3 do 12 marca 2014 roku.

Forma konkursu:

 - praca plastyczna przedstawiająca jeden z symboli Irlandii (podpowiedź znajdziecie na ulotkach),

 - technika wykonania pracy i jej forma -  dowolna (również przestrzenna).

 Zasady konkursu:

 - aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć pracę konkursową przedstawiającą jeden z symboli Irlandii do dnia 12.03.2014r. do nauczycieli organizujących konkurs,

 - każdą pracę konkursową należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz klasą,

 - prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, pozostają do dyspozycji szkoły jako dekoracje lub materiały wykorzystywane na lekcjach języka angielskiego.

 Kryteria oceniania:

- atrakcyjność wizualna, staranność i estetyka wykonania.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich uczniów do wspólnej zabawy podczas organizowanych w naszej szkole 18 marca obchodów dnia Świętego Patryka.  Prosimy o założenie tego dnia jakiegoś zielonego akcentu lub ubranie się w całości na zielono, mile widzianym urozmaiceniem stroju są koniczynki, a jeśli ktoś ma ochotę naprawdę zaszaleć niech przebierze się za irlandzkiego skrzata:)

Zapraszamy do wspólnej zabawy
Anna Cieślak – Głodkowska, Danuta Leśniewska, Aleksandra Stasiak, Lidia Szała


Konkurs języka angielskiego dla klas I - III
"Irlandia oczami dziecka - symbol św. Patryka"

Cele konkursu: 

- poznawanie kultury i obyczajów jednego z krajów angielskiego obszaru językowego,
- poszerzanie wiedzy dotyczącej patrona Zielonej Wyspy - św. Patryka zdobytej na lekcjach języka angielskiego,

- rozbudzenie kreatywności, rozwijanie zdolności manualnych.
Forma konkursu:

- forma dowolna, mile widziane również formy przestrzenne,

- technika plastyczna dowolna, mile widziane użycie różnych rodzajów materiałów.

Zasady konkursu:

- aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć pracę konkursową do dnia 12 marca do nauczycieli organizujących konkurs,

- każdą pracę konkursową należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz klasą,

- prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, pozostają do dyspozycji szkoły jako dekoracje lub materiały wykorzystywane na lekcjach języka angielskiego.

Kryteria oceniania:
- poprawność przedstawionego symbolu

- atrakcyjność wizualna, samodzielność wykonania, staranność i estetyka.

Czekamy na prace konkursowe i życzymy powodzenia!
Anna Cieślak-Głodkowska, Aleksandra Stasiak


Konkurs dla klas IV-VI
A bull’s eye!

Poprzednio pytaliśmy Was o the purpose of building ”round towers” in Ireland.

Prawidłowa odpowiedź to: The monks built tall round towers beside their monasteries to hide when Norwegians Vikings came to steal expensive things in the Irish churches and kill the monks.

Pytanie 7
Why do people march in New York on St Patrick's Day?
Explain shortly
.

Odpowiedzi w języku angielskim, na podpisanych kartkach przyjmują p. Danuta Leśniewska i p. Lidia Szała, w poniedziałek 3 marca 2014r. Odpowiedzi można też przesyłać za pośrednictwem Libusa.
Good Luck!


Konkurs świetlicowy " Moja ulubiona postać bajkowa "

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci, uczęszczające do świetlicy, do wzięcia udziału w konkursie plastycznym " Moja ulubiona postać bajkowa " .

Cele konkursu :

- rozwijanie zdolności manualnych i artystycznych,

- wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych,

- rozbudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

Zasady konkursu :

- praca wykonana techniką dowolną na papierze A4 ,

- każda praca winna być podpisana ( imię, nazwisko, klasa ) przez autora ,

- kryterium oceny to walory artystyczne, estetyczne oraz samodzielne wykonanie,

- termin oddania prac - do dnia 03.03.2014 r.,

-wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 05.03.br. w dzienniku elektronicznym Librus oraz w świetlicy.

Serdecznie zapraszamy !!
Wychowawcy świetlicy


Konkurs dla klas IV-VI
A bull’s eye!

Poprzednio pytaliśmy Was o three countries which failed to send any female athletes to the London 2012 Olympic.
Prawidłowa odpowiedź to: 1. Barbados, 2. Nauru, 3. St Kitts and Nevis.

Pytanie 6

What was the purpose of building ”round towers” in Ireland?
Explain shortly.

Odpowiedzi w języku angielskim, na podpisanych kartkach przyjmują p. Danuta Leśniewska i p. Lidia Szała, w poniedziałek 24 lutego 2014r. Odpowiedzi można też przesyłać za pośrednictwem Libusa.
Good Luck!


Konkurs dla klas IV-VI
A bull’s eye!

Poprzednio pytaliśmy Was o the symbol of the twelve 100 m – high yellow support towers of the Millennium Dome.
Prawidłowa odpowiedź to: It is the symbol of twelve months of the year or twelve hours on the clock face.

Pytanie 5

Three countries failed to send any female athletes to the London 2012 Olympics.
What countries were there? Give at least two.

Odpowiedzi w języku angielskim, na podpisanych kartkach przyjmują p. Danuta Leśniewska i p. Lidia Szała, po feriach – w poniedziałek 17 stycznia 2014r. Odpowiedzi można też przesyłać za pośrednictwem Libusa.
Good Luck!


Konkurs dla klas IV-VI
A bull’s eye!

Poprzednio pytaliśmy Was o the name of the monster that lives in the Scottish lake "Loch Ness".
Prawidłowa odpowiedź to: Nessie.

Pytanie 4

What do the twelve 100 m – high yellow support towers of the Millennium Dome symbolise?

Explain shortly.

Odpowiedzi w języku angielskim, na podpisanych kartkach przyjmują p. Danuta Leśniewska i p. Lidia Szała, w poniedziałek 27 stycznia 2014r.

Good Luck!


Konkurs świetlicowy "Maska Karnawałowa"

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci uczęszczające do świetlicy do wzięcia udziału w konkursie świetlicowym pt: Maska karnawałowa.

Cele konkursu:

- kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez wykonywanie prac plastyczno- technicznych,

- rozwijanie  zdolności artystycznych i manualnych oraz kreatywności uczniów,

- wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno- technicznych

Zasady:

- wybór kształtu maski jest dowolny,

- różnorodny dobór materiałów na maskę,

- kryterium oceny prac to walory artystyczne, estetyczne, pomysł oraz samodzielne wykonanie przez ucznia,

- każda praca winna być podpisana ( imię i nazwisko oraz klasa ) przez ucznia - autora pracy,

- termin oddania prac do dnia 27 stycznia 2014r.,

- do maski prosimy zamocować gumkę bądź wstążeczkę umożliwiającą wykonanie jej ekspozycji w świetlicy,

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 29 stycznia br. w dzienniku elektronicznym oraz w świetlicy.                                                                             

Serdecznie zapraszamy 
Wychowawcy świetlicy


Konkurs dla klas IV-VI
A bull’s eye!

Poprzednio pytaliśmy Was o the most famous park in London.
Prawidłowa odpowiedź to: Hyde Park.

Pytanie 3
What is the name of the monster that lives in the Scottish lake "Loch Ness"?


Konkurs dla klas IV-VI
A bull’s eye!

Poprzednio pytaliśmy Was o mince pies.

Prawidłowa odpowiedź to: small British fruit-based mincemeat sweet pies traditionally served during the Christmas season.

Image:Hyde park tree.jpgPytanie 2

What is the name of the most famous park in London?

Odpowiedzi w języku angielskim, na podpisanych kartkach przyjmują p. Danuta Leśniewska i p. Lidia Szała, w poniedziałek 13 stycznia 2014r.

Good Luck!


 Konkurs dla klas IV-VI
A bull’s eye!

Pytanie 1

Na rozpoczęcie konkursu mamy następujące pytanie:
What are the mince pies?
Explain shortly.

Odpowiedzi w języku angielskim, na podpisanych kartkach przyjmują p. Danuta Leśniewska i p. Lidia Szała, w poniedziałek 16 grudnia 2013r.
Good Luck!


 Konkurs dla klas IV-VI
A bull’s eye!

Zapraszamy wszystkich chętnych i "ciekawskich" uczniów do wzięcia udziału w szkolnym konkursie języka angielskiego o nazwie A BULL'S EYE!!!!

Cele konkursu:

1.    Poszerzenie wiedzy na temat kultury, geografii oraz historii krajów anglojęzycznych,

2.    Wdrożenie uczniów do samodzielnej pracy i nauki oraz do korzystania
z różnorodnych źródeł informacji,

3.    Ćwiczenia w zakresie formułowania krótkich wypowiedzi pisemnych,

4.    Kształtowanie postawy ciekawości wobec innych kultur.

Zasady konkursu:

Konkurs trwa od 13.12.2013r. do 26.05.2014r., przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI.

1.    W każdy piątek na tablicy ogłoszeń, w librusie oraz na stronie internetowej szkoły znajdziesz pytanie konkursowe dotyczące krajów anglojęzycznych.

2.    Poszukaj we wszystkich dostępnych Ci źródłach (np. encyklopedia, Internet itd.) odpowiedzi na pytanie.

3.    Odpowiedź zapisz na kartce, a następnie oddaj organizatorom konkursu. Nie zapomnij podpisać kartki swoim imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

4.    Odpowiedź musi być udzielona w języku angielskim.

5.    Masz niewiele czasu - odpowiedzi będą przyjmowane tylko w poniedziałek.

6.    Pod koniec roku szkolnego wyłonieni zostaną zwycięzcy - osoby z największą liczbą prawidłowych odpowiedzi.

Good Luck!


Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
KANGUR MATEMATYCZNY

20 marca 2014 roku (czwartek) o godzinie 9.00 odbędzie się XXI wielkopolska edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR MATEMATYCZNY. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach:

1) Żaczek - klasy 2 szkół podstawowych;

2) Maluch - klasy 3 i 4 szkół podstawowych;

3) Beniamin - klasy 5 i 6 szkół podstawowych.

Odpłatność dla uczestników wszystkich kategorii to 8 zł.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 grudnia 2013 roku u Pań wychowawczyń (klasy 2 i 3) oraz u matematyków (klasy 4, 5 i 6).

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej http://www.kangur-mat.pl.

Informacje o zapisach i przebiegu konkursu w Naszej Szkole umieszczone są na tablicy ogłoszeń w dzienniku elektronicznym. Pytania i wątpliwości proszę kierować do szkolnego koordynatora poprzez dziennik elektroniczny.

Grzegorz Socha (szkolny koordynator)


Konkurs języka angielskiego dla klas I - III
"MAGIC CHRISTMAS" (Magia Świąt Bożego Narodzenia)

Cele konkursu: 

- przedstawienie nastroju i tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci albumu wraz z umieszczonymi w nim słownictwem angielskim  oraz życzeniami świątecznymi w języku angielskim,
- poszerzenie znajomości słówek angielskich z zakresu okresu świątecznego,

- ćwiczenie pisowni słownictwa angielskiego,
- ćwiczenie w zapamiętywaniu słownictwa angielskiego,

- rozwijanie zdolności manualnych, kreatywności.

Forma konkursu:

- album złożony z rysunków, słowniczka oraz życzeń bożonarodzeniowych,

- technika plastyczna dowolna, format max. A4,

- minimalna liczba słówek 15.

Zasady konkursu:

- aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć pracę konkursową zawierającą wszystkie komponenty (album + słowniczek + życzenia świątecznej) w dniach 09.12 - 19.12 do nauczycieli organizujących konkurs,

- każdą pracę konkursową należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz klasą,

- prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, pozostają do dyspozycji szkoły jako dekoracje lub materiały wykorzystywane na lekcjach języka angielskiego.

Kryteria oceniania:
- prawidłowość doboru słownictwa i jego pisowni,

- atrakcyjność wizualna, staranność i estetyka wykonania.
Życzymy powodzenia!
Anna Cieślak-Głodkowska, Aleksandra Stasiak


KONKURS ŚWIETLICOWY "Ozdoba choinkowa"

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci, które uczęszczają do świetlicy do wzięcia udziału w konkursie na „Ozdobę choinkową”.
Regulamin konkursu:

1.    W konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do świetlicy klasy od 0-6.

2.    Każda praca powinna być wykonana własnoręcznie techniką dowolną np.: z masy solnej, z papieru, materiału, tworzywa sztucznego, szkła, plasteliny którą będzie można powiesić na choince.

3.    Prace należy podpisać ( imię i nazwisko oraz klasa) i dostarczyć do 17 grudnia do świetlicy.

4.    Wyniki konkursu na „Ozdobę choinkową” zostaną ogłoszone do 19 grudnia w świetlicy oraz w Librusie.
Zapraszamy wszystkich
Wychowawcy świetlicy


KONKURS PLASTYCZNY "BAŁWANEK"- forma przestrzenna
 

Cele konkursu:

- wprowadzenie dzieci w atmosferę zbliżających się pory roku,

- rozwijanie zdolności manualnych, kreatywności,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- promocja talentów,

Zasady konkursu:

- konkurs skierowany jest do uczniów klas O-3,

- forma przestrzenna (do zawieszenia lub postawienia),

- technika pracy dowolna, wykonanie z różnych materiałów,

 Kryteria oceniania:

- atrakcyjność wizualna, oryginalność,

- pomysłowość, wartość artystyczna,

- staranność i estetyka wykonania,

Każdą pracę należy podpisać (imię, nazwisko, klasa). Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, pozostaną do dyspozycji szkoły i wykorzystane zostaną do dekoracji.

Prace należy dostarczyć do 10 grudnia 2013r. do organizatorów konkursu: p.Doroty Trojanowskiej i p.Aldony Czubińskiej sala 39, p.Iwony Rozmus sala 16 i p.Barbary Krawczyk sala A9


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,Chwała bohaterom - Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 oczami najmłodszych. organizowanego przez Stowarzyszenie Wiara Lecha ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań stowarzyszenie@wiaralecha.pl Cele konkursu: propagowanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, przedstawienie oczami dzieci i młodzieży Powstania Wielkopolskiego, propagowanie pozytywnego wizerunku kibica Lecha Poznań, nauka historii regionu Regulamin konkursu: §1 Organizatorem konkursu plastycznego jest Stowarzyszenie Wiara Lecha przy współpracy z Klubem Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Poznań im. Wandy Modlibowskiej, Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych oraz Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Lusowie. Patronat medialny objął portal LechNews.pl. §2 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego oraz obszarów objętych Powstaniem Wielkopolskim. §3 Uczestnicy przygotowują prace rysunkowe w formie plakatu z okazji 95 rocznicy Powstania Wielkopolskiego przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych w formacie A4. §4 Plakaty powinny przedstawiać jeden z poniższych tematów: 1) Zdobycie Ławicy przez Powstańców Wielkopolskich dnia 6 stycznia 1919 motyw przewodni dla szkół podstawowych na terenie Poznania. 2) Powstanie Wielkopolskie w moim regionie motyw przewodni dla szkół podstawowych na terenie województwa wielkopolskiego oraz obszarów objętych Powstaniem Wielkopolskim. 3) Charakterystyczny element Powstania motyw przewodni do wyboru zarówno dla szkół podstawowych z Poznania, jak i województwa wielkopolskiego i obszarów objętych Powstaniem Wielkopolskim. §6 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.§7 Każda praca musi zawierać na odwrocie: -temat pracy - imię i nazwisko dziecka przygotowującego pracę - wiek i klasę, do której uczęszcza - numer i adres szkoły, do której uczęszcza dziecko - dane kontaktowe rodziców/opiekunów (numer telefonu oraz email) Prace, które będą nieprawidłowo i nieczytelnie podpisane zostaną zdyskwalifikowane i nie będą podlegać ocenie. §8 Organizator przewiduje sześć osobnych kategorii wiekowych, na którą składać się będą klasy I-VI szkoły podstawowej. § 9 W każdej kategorii wybrane zostaną 3 najlepsze prace. § 10 Organizator wybierze prace, które staną do walki o Nagrodę Publiczności. Głosowanie zostanie przeprowadzone na profilu Kibolskiego Klubu Dyskusyjnego a, na portalu facebook.com/KibolskiKlubDyskusyjny § 11 Konkurs rozpoczyna się 28 października 2013 r. i trwa do 17 stycznia 2014 roku. §12 Prace powinny być przesłane pocztą bądź przekazane przez Fan Cluby i Sekcje Kibiców Lecha Poznań w terminie do 17.01.2013r. na adres: Stowarzyszenie Wiara Lecha, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań Z dopiskiem: Konkurs plastyczny. §13 Wyboru prac dokonuje komisja złożona z przedstawicieli Stowarzyszenia Wiara Lecha oraz przedstawicieli Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych oraz Klubu Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej. §14 Ocenie pracy będzie podlegać kreatywność, pomysłowość oraz technika wykonania pracy. Prace w formacie innym, niż A4 nie będą podlegać ocenie. §15 Ogłoszenie wyników nastąpi 6.02.2014 poprzez informację na stronie www.forum.wiaralecha.pl w odpowiednim temacie konkursowym. Autorzy zwycięskich prac zostaną dodatkowo poinformowani mailowo i telefonicznie. §16 Od 31 stycznia do 5 lutego trwać będzie głosowania na Nagrodę Publiczności na profilu Kibolskiego Klubu Dyskusyjnego pod adresem facebook.pl/KibolskiKlubDyskusyjny §17 Wręczenie nagród planowane jest 16 lutego 2013 r. w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu (Odwach, Stary Rynek 3). Następnie dzieci będą mieć możliwość zwiedzenia Muzeum. §18 Po ogłoszeniu wyników konkursu nastąpi wystawa zwycięskich prac w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Lusowie. Prace zostaną opublikowane również na portalu facebook.pl/wiaralecha. §19 Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
§20 Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. §21 Niniejszy regulamin oraz publikacje na temat konkursu będą dostępne na stronach: www.forum.wiaralecha.pl www.facebook.pl/wiaralecha §22 Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na mail konkurs@wiaralecha.pl. §23 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach reklamowych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz we wszelkich innych wydawnictwach).
Prace prosimy dostarczać do 14. stycznia 2014r., do pani Agnieszki Gustowskiej (sala 17) lub Marcinowi Kobos (sala 18).


Konkurs na najzabawniejszy strój Świętego Mikołaja

Samorząd szkolny ogłasza konkurs na najzabawniejsze przebranie w Świętego Mikołaja.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów.

Jeżeli chcesz wziąć  udział  zaprezentuj swój strój w szkole 6 - go grudnia.

Komisja konkursowa wybierze laureatów.

Liczyć  będzie się pomysłowość przebrania, wkład własny w jego wykonanie oraz sposób prezentacji.

Opiekun Samorządu
Agnieszka Jankowiak


XIII Powiatowy Konkurs „Ortograficzne potyczki”
etap szkolny

1/ Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Koziegłowach.

2/ Adresatem konkursu są uczniowie klas szóstych.

3/ Cele konkursu:

- doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni

- motywowanie do zabaw słownych

- utrwalanie wiedzy poprzez zabawy dydaktyczne

4/ Forma konkursu:

- etap szkolny – dyktando (tematyka: SZKOŁA)

- etap gminny – test

- finał – prezentacja swoich umiejętności przed widownią

5/ Terminy:

- etap szkolny – 05.12.2013r.

- zgłoszenia w bibliotece szkolnej do 03.12.2013r.


Konkurs języka angielskiego WORD GOBBLERS
dla klas II i III

Cel konkursu:

- poszerzenie znajomości słówek angielskich z różnych zakresów tematycznych,

 - ćwiczenia w zapamiętywaniu.

Konkurs odbywać się będzie w terminie od 6 grudnia 2013 roku do 23 maja 2014 roku.

Każdego tygodnia nauki, w piątki, zainteresowani uczniowie otrzymają od organizatorów 5 konkursowych słówek. Następnie uczestnicy powinni je dobrze zapamiętać i poćwiczyć, by 24 stycznia, 7 marca, 11 kwietnia i 23 maja wziąć udział w pisemnych rozstrzygnięciach etapów. Każdy etap będzie obejmował zakres 20 - 25 słówek.

 Zwycięzcy wykażą się doskonałą znajomością największej ilości konkursowych słówek na każdym z etapów.

Regulamin:
By wziąć udział w konkursie należy:

 1) zbierać słówka by móc się ich dobrze nauczyć,

 2) brać udział w styczniu, marcu, kwietniu oraz maju w pisemnym sprawdzaniu ich znajomości.

Słówek szukajcie na tablicy ogłoszeń oraz w Librusie.

Życzymy powodzenia!
Anna Cieślak – Głodkowska, Aleksandra Stasiak


 
KONKURS WIEDZY O WIELKOPOLSCE
 
02 grudnia 2013 (poniedziałek) odbędą się eliminacje szkolne dla klas 4-6.
Z każdej grupy wiekowej do etapu powiatowego przechodzi po trzech uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów ( nie ma miejsc ex aequo).
Uczniowie, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie, mogą jeszcze zgłaszać się do środy 20.11.2013 do p.Małgorzaty Dudy po potrzebne materiały z których przygotowują się do konkursu.
MATERIAŁY:
KLASA 4     "Wielkopolska- moja mała ojczyzna"  dla klasy IV
KLASA 5     "Wielkopolska- moja mała ojczyzna   dla klasy IV i V
KLASA 6     "Wielkopolska- moja mała ojczyzna   dla klasy IV, V i VI
Organizator etapu szkolnego: Małgorzata Duda
 

KONKURS PLASTYCZNY  NA PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ
Wykonaj oryginalną, pomysłową bożonarodzeniową kartkę świąteczną w formacie A4

Konkurs skierowany jest dla klas 0-6

Termin oddania podpisanych na odwrocie  prac (imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły, adres zamieszkania) upływa 21 listopada (klasy młodsze oddają wychowawcy, klasy 4-6 p. Jankowiak)

Wszystkie prace zostaną przekazane do organizatora (GOK „SEZAM”)


25 listopada - Dzień Pluszowego Misia

1/ Biblioteka szkolna, tradycyjnie już, wraz z kołem redakcyjnym organizuje w dniach 25 - 26.XI.2013r.  wystawę PLUSZOWE MISIE (misie, miśki i inne niedźwiadki).

2/ Na wypożyczane zabawki czekamy od 20 listopadaw bibliotece szkolnej.

3/ Udostępnione na wystawę zwierzaki muszą mieć wizytówki z następującymi informacjami:
- dane właściciela (imię, nazwisko i klasa)
- dane zwierzaka (ciekawy opis –  kilka zdań) - np. Kubuś Puchatek, od 5 lat u właściciela …
4/ Po zakończeniu wystawy wszyscy odbierają wypożyczone eksponaty w bibliotece szkolnej.


KONKURS NA ZWIERZĄTKO
DO BOŻONARODZENIOWEJ SZOPKI

I.          Celem konkursu jest:

1.    wprowadzenie dzieci w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia,

2.    zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych,

3.    rozwijanie zdolności manualnych,

4.    rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz uzdolnień
w dziedzinie plastyki,

5.    kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci, młodzieży i dorosłych wobec sztuki plastycznej oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia,

  II.     Zasady konkursu:

 1. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas 0- 6 wraz z całą najbliższą rodziną.
 2. Format pracy – minimum A1,
 3. Technika pracy dowolna – np. kolaż, płaskorzeźby, formy przestrzenne, wykonane
  z różnych materiałów,
 4. Kryteria oceny:

·      pomysłowość,

·      staranność i estetyka wykonania,

·      atrakcyjność wizualna,

5.    Prace należy dostarczyć do 9 grudnia 2013 r. do organizatorów konkursu,

6.    Każdą pracę należy podpisać (imię, nazwisko autora, klasa oraz nazwa zwierzęcia). Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Po rozstrzygnięciu konkursu pozostaną
do dyspozycji szkoły i będą wykorzystane między innymi w scenografii jasełek szkolnych.

7.    Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomów odbędzie się w ramach wigilii szkolnej.

8.    Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

 III.            Organizatorzy: Elżbieta Wielgosz, Bożena Matuszewska, Danuta Stachowiak, Magdalena Polińska


REGULAMIN  XIV KONKURSU 
„ZŁOTA ŻABKA” – 2013/2014

1.     W Konkursie w Dziedzinie Matematyki „Złota Żabka” mogą brać udział uczniowie klas piątych i szóstych.
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”
www.ekos.edu.pl.
Celem konkursu jest premiowanie uczniów łączących wiedzę z umiejętnością niestereotypowego myślenia i poszukiwania alternatywnych rozwiązań problemów. Udział w Konkursie wymaga też od jego uczestników opanowania umiejętności posłużenia się internetowymi formami wyszukiwania informacji i kontaktowania się z organizatorem.

4.     Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo.

I etap odbędzie się w szkole:  5 grudnia 2013 r. (czwartek).

Rozpoczęcie o godz. 10:00, czas na rozwiązanie zadań - 45 minut.

II etap Konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 22 marca 2014 r. (sobota) w Swarzędzu. Czas na rozwiązanie zadań w II etapie wynosi 60 minut.

5.     W każdym z etapów jedno zadanie będzie identyczne z zadaniem z jednej z poprzednich edycji Konkursu. Wszystkie te zadania są opublikowane na stronie internetowej Konkursu.
Do II etapu zakwalifikowani zostaną wszyscy uczniowie, którzy w I etapie uzyskają co najmniej 80% możliwych do uzyskania punktów.
Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie zgłaszają się u nauczycieli matematyki - pani Magdaleny Polińskiej i pana Grzegorza Sochy do 5 listopada 2013r.


                                                   „Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat”

KONKURS MATEMATYCZNY 
„AS MATEMATYCZNY

Regulamin konkursu:

 1.  Konkurs składa się z dwóch etapów i przeznaczony jest dla uczniów klas II i III.
 2. Pierwszy etap trwa od października do kwietnia.
 3.  Co miesiąc uczestnicy otrzymują zadania o różnym stopniu trudności dostosowane do poziomu klas. Każdy zestaw zawiera ich 5.  Za poszczególne zadania uczniowie mogą otrzymać po 2 pkt. Zatem za całą, poprawnie rozwiązaną, miesięczną listę zadań można otrzymać maksymalnie 10 pkt. Łącznie za cały I etap można zdobyć 60 pkt.
 4. Na rozwiązanie zadań uczniowie mają tydzień .
 5.  Miesięczne zestawy zadaniowe będą prezentowane na tablicy konkursowej (dolny korytarz), kserokopie zadań będzie można otrzymać w drugi poniedziałek każdego miesiąca od p. Małgorzaty Strugała – Matuszewskiej- kl. III i p. Iwony Rozmus - klasy II. Po rozwiązaniu zadań należy dostarczyć je wymienionym paniom.
 6. Do I etapu można przystąpić w dowolnym czasie. Jeżeli zadanie z listy będzie zbyt trudne,  nie trzeba go rozwiązywać, aby oddać  zestaw.
 7. Każdorazowo rozwiązany zestaw będzie premiowany 3 punktami z zachowania.
 8. II etap konkursu zostanie przeprowadzony w maju i mogą przystąpić do niego uczniowie biorący udział w I etapie, którzy czterokrotnie oddali rozwiązany zestaw z I etapu.
 9. W II etapie można zdobyć 60 pkt, a więc maksymalna liczba punktów za cały konkurs wyniesie 120 pkt.
 10. O zwycięstwie zadecyduje suma punktów z obu etapów.
 11. Podsumowanie "Asa Matematycznego" w trakcie obchodów Dnia Dziecka.
 12. Uczniowie pracują indywidualnie.

REGULAMIN  KONKURSU
MÓJ PATRON POMAGA MI OSIĄGNĄĆ ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA

Cele konkursu:

·      zainteresowanie uczniów życiem świętych i błogosławionych,

·      ukazanie ważnej roli patrona,

·      zachęta do naśladowania świętych w dążeniu do życia zgodnego z Bożymi nakazami,

·      inspirowanie uczniów do kształcenia umiejętności:

- celowego i świadomego korzystania z zasobów Internetu,

- tworzenia multimedialnych pokazów informacyjnych,

- rozwijanie zainteresowań plastycznych.

Zasady konkursu:
Konkurs trwa w dniach 04.11. - 22.11.2013r.

Uczniowie klas I - III wykonują pracę plastyczną w formacie A4  lub A3 prezentującą wybrane wydarzenia z życia patrona, świadczące o Jego świętości.

Uczniowie klas IV - VI wykonują pracę w formie prezentacji PowerPoint o życiu i działalności wybranego świętego. Autorzy prac powinni dokonać wyboru najważniejszych ich zdaniem wydarzeń, które były źródłem uznania tych osób za świętych lub błogosławionych oraz wskazać, w czym chcieliby swojego patrona naśladować. Prezentację trwającą nie dłużej niż 4 minuty należy zapisać na płycie CD. Konieczne jest zastosowanie automatycznych przejść między slajdami.
Do pracy należy dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasę.
Prace oddajemy do p. Elżbiety Wielgosz lub p. Bożeny Matuszewskiej.

Kryteria oceny prac:

W przypadku prac plastycznych Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:

·      treść (zgodność z tematem, zawartość informacyjną),

·      formę (kompozycję, kolorystykę),

·      walory dodatkowe (oryginalność, estetykę wykonania).

W przypadku prac multimedialnych Komisja Konkursowa oceni:

·      zawartość merytoryczną (zgodność z tematem, dobór i jakość wykorzystanego materiału),

·      język (komunikatywność, poprawność ortograficzną i stylistyczną),

·      formę prezentacji,

·      dodatkowe walory (oryginalność i wrażenia artystyczne).

Prace konkursowe pozostają do dyspozycji szkoły.
Podsumowanie konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi 29 listopada 2013r.

ORGANIZATORZY KONKURSU:
Elżbieta Wielgosz, Bożena Matuszewska


REGULAMIN ZBIÓRKI ZNACZKÓW POCZTOWYCH
NA MISJE AFRYKAŃSKIE


Jedno jest pewne, że bez większego wysiłku możemy wspólnie zrobić coś dobrego dla misji.

Celem akcji jest:
kształtowanie wrażliwości serca na potrzeby innych ludzi
poznawanie życia rówieśników z krajów misyjnych i niesienie im pomocy
poznanie wartości samego siebie i innych ludzi
uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego
stała współpraca z organizacjami charytatywnymi

Zasady akcji:
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w akcji zbierania znaczków pocztowych. Reguły są bardzo proste: należy zbierać ostemplowane znaczki pocztowe, wycinając je z koperty z półcentymetrowym marginesem i przekazać organizatorom. Akcja nie jest ograniczona czasowo. Możecie przynosić je w dogodnym dla Was terminie do końca roku szkolnego.
Po zebraniu większej ilości znaczki zostaną przekazane centrum misyjnemu w Pieniężnie. Pracujący tam wolontariusze rozprowadzają je wśród filatelistów, a uzyskane w ten sposób środki finansowe przekazują placówkom misyjnym.
Kryteria przyznawania punktów: raz w miesiącu 3pkt. za minimum 20 znaczków. Oddana większa liczba znaczków nie powoduje zwiększenia liczby punktów.

Organizatorzy: Elżbieta Wielgosz, Bożena Matuszewska


R E G U L A M I N  XIV K O N K U R S U
„ZŁOTA ŻABKA” – 2013/2014

1/ W Konkursie w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego „Złota Żabka” mogą brać udział uczniowie klas piątych i szóstych.

2/ Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” www.ekos.edu.pl.

3/ Celem konkursu jest premiowanie uczniów łączących wiedzę z umiejętnością niestereotypowego myślenia i poszukiwania alternatywnych rozwiązań problemów. Udział w Konkursie wymaga
też od jego uczestników opanowania umiejętności posłużenia się internetowymi formami wyszukiwania informacji i kontaktowania się z organizatorem.

4/ Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo.

I etap odbędzie się w szkole:  6 grudnia 2013 r. (piątek).

Rozpoczęcie o godz. 10.00, czas na rozwiązanie zadań - 45 minut.

II etap Konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 22 marca 2014 r. (sobota) w Swarzędzu. Czas na rozwiązanie zadań w II etapie wynosi 60 minut.

5/ W każdym z etapów jedno zadanie będzie identyczne z zadaniem z jednej z poprzednich edycji Konkursu. Wszystkie te zadania są opublikowane na stronie internetowej Konkursu.

6/ Do II etapu zakwalifikowani zostaną wszyscy uczniowie, którzy w I etapie uzyskają co najmniej 80% możliwych do uzyskania punktów.

7/ Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie zgłaszają się u pani Katarzyny Górzyńskiej
do 5 listopada 2013r.


KONKURS RECYTATORSKI dla klas IV-VI
"JESIENNA ZADUMA"

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w szkolnym etapie konkursu recytatorskiego "Jesienna zaduma"
Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji utwór poetycki, czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 8 minut.

 Ocenie podlegają:

 - dobór repertuaru,

 - interpretacja,

 - kultura słowa,

 - ogólny wyraz artystyczny

 Etap szkolny odbędzie się 7 listopada 2013 roku, w sali A6, w godzinach 13:50-15:30.
Zapraszamy:
Anna Dzięcioł, Justyna Piwecka, Aleksandra Stasiak


Konkurs recytatorski „Wierszowany listopad”
dla uczniów klas I-III
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim – eliminacje odbędą się 5 listopada 2013r. (wtorek) w godzinach 12.45 – 14.35 (s.38).

Cele konkursu:

- popularyzacja literatury pięknej,

- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci,

- poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko – poetyckich,

Warunki uczestnictwa:

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,
- każde dziecko recytuje jeden utwór poetycki (niekoniecznie o tematyce związanej z jesienią) dostosowany do wieku, temperamentu i upodobań,

Kryteria oceny:

Recytację ocenia jury stosując skalę 1-5 punktów, na ocenę mają wpływ następujące elementy:

Organizatorzy: Fiksa Paulina, Narożna Urszula


KONKURS MATEMATYCZNY
"AS MATEMATYCZNY"


Regulamin konkursu

1. Konkurs składa się z dwóch etapów i przeznaczony jest dla uczniów z klas IV
2. Pierwszy etap konkursu trwa od października 2013 r. do marca 2014 r.
3. Co miesiąc chętni uczniowie otrzymują od matematyków (Magdaleny Polińskiej, Grzegorza Sochy) Kartę zadań dostosowaną odpowiednio do poziomu klas. Każda karta zawiera 5 zadań. Za poszczególne zadania uczniowie mogą otrzymać po 2 pkt (łącznie za Kartę Zadań: 10 pkt, a za cały I etap konkursu: 60 pkt.)
4. Karty zadań należy dostarczyć organizatorom do dnia wskazanego na karcie zdań.
5. Do I etapu konkursu uczniowie mogą przystąpić w dowolnym czasie i nie muszą rozwiązywać wszystkich Kart zadań (tracą tym samym możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów za I etap konkursu).
6. II etap konkursu odbędzie się w maju 2014 r. Do II etapu przechodzi po 14 uczestników z każdego poziomu z największą ilością uzyskanych punktów z I etapu.
7. W wyznaczonym wcześniej terminie i o określonej godzinie zakwalifikowani uczniowie samodzielnie rozwiążą arkusz zadań konkursowych dostosowany do poziomu klas.
Aby nagrodzić sumienność uczniów, część zadań będzie podobnych do tych, z którymi borykali się rozwiązując comiesięczne Karty zadań.
8. Za II etap konkursu można będzie zdobyć maksymalnie 60 punktów.
9. O zwycięstwie zadecyduje suma punktów z obu etapów (maksymalnie 120 pkt).
10. Wyniki konkursu, dyplomy i nagrody rozdane zostaną w terminie określonym przez organizatorów.
11. Forma konkursu jest pisemna.
12. Rozwiązane karty zadań ze zdobytym co najmniej jednym punktem, będą premiowane dodatnimi punktami zgodnie z kryteriami punktacji z zachowania.
Powodzenia!


Klasowy (zespołowy) Konkurs plastyczny dla dzieci klas 4-6 organizowany przez
GEN GAZ ENERGIA
PT:„TAJEMNICE GAZU ZIEMNEGO”

NALEŻY w zespole klasowym (do 10 osób) wykonać komiks na maksymalnie 4-ch stronach, formatu A4 lub A3 w układzie pionowym. Komiks może być wykonany techniką dowolną.
Treść komiksu musi nawiązywać do promocji gazu ziemnego jako ekologicznego nośnika energii.
Grupy uczniów chcący przystąpić do konkursu proszone są w terminie do 11-go października zgłosić chęć udziału bezpośrednio u p. Jankowiak (nauczyciel zgłasza klasy u organizatora).
Termin oddawania gotowych prac w szkole został wyznaczony na 22.pażdziernika 2013r. (n-l plastyki)
Niespełnienie wymagań formalnych i nie dotrzymanie terminów spowoduje wyeliminowanie pracy z konkursu.

Agnieszka Jankowiak


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ZBIÓRKI  BATERII
w roku szkolnym 2013/2014
"SEGREGUJĄC ODPADY CHRONIMY ŚRODOWISKO I KLIMAT"


1. Cel ogólny konkursu:  

§ Wykazanie korzyści płynących ze zbiórki baterii-ochrona gleby.

2. Cel szczegółowe konkursu

§ Zachęcanie wszystkich do prowadzenia w domach selektywnej zbiórki odpadów.

§ Wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych.

§ Uświadamianie i utrwalanie zachowań proekologicznych.

2. Przedmiot konkursu. Segregowane baterie

3. Organizator konkursu:

§ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

§ Koordynator konkursu: Katarzyna Gorzelana

4. Warunki konkursu i jego przebieg:

§ Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas  I– VI naszej szkoły.

§ Uczniowie mogą prosić o wsparcie w zbiórce baterii rodzinę, znajomych, sąsiadów.

§ Baterie należy oddawać po kilkanaście sztuk.

·         Dodatkowo szkoła zbierając baterie, automatycznie kwalifikuje się do Programu Szkolnego Organizacji Odzysku REBA, a tym samym gromadzić będzie punkty (1 kg baterii = jeden punkt), za które zgodnie z katalogiem otrzymywać będzie nagrody, które pod koniec roku rozdane zostaną uczniom zwycięzcom w konkursie, zgodnie z pkt. nr 7i 8  niniejszego regulaminu.

§ Zbiórka baterii odbywa się od września 2013 roku do  końca maja 2014 roku.

5. Kryteria przyznawania punktów: miesięcznie po 3 pkt. za zebranie minimum 10 sztuk baterii. Pod koniec każdego miesiąca wychowawcy zbierają na listę zbiorczą zebraną ilość baterii przez każdego ucznia w danej klasie.

6. Ogłoszenie wyników konkursu.

§ Podsumowanie akcji i wręczenie nagród dla najaktywniejszych zbieraczy oraz klasy najbardziej zaangażowanej w zbiórkę baterii nastąpi w czerwcu 2014 r.

7. Nagrody. 

§  Nagrody rzeczowe dla  najlepszych zbieraczy baterii w całej szkole.

8. Postanowienia końcowe. 

§ Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród w zależności od ilości oddanych baterii. Minimum 10 nagród dla uczniów klas I-III i 10 nagród dla uczniów klas IV-VI


Konkurs fotograficzny dla klas I-III
„Pejza
ż jesienny”.

CELE KONKURSU:

Popularyzacja fotografii jako środka ekspresji twórczej.
Rozwijanie kreatywno
ści uczniów.
Pobudzanie aktywno
ści twórczej uczniów.
Promocja talentów.
ZASADY KONKURSU:
Konkurs trwa w dniach 01.10.-11.10.2012r.
Technika wykonania pracy- wydruk na papierze fotograficznym.
Format pracy- wymiar min. 13cmx18cm.
Do pracy nale
ży dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia
oraz klas
ę.
Prace oddajemy do:
- p. Błaszyk Karoliny s.36
- p. Fiksa Pauliny s.41
- p. Stachowiak Danuty s.18
Prace konkursowe pozostaj
ą do dyspozycji szkoły jako dekoracje.
Podsumowanie konkursu i wyłonienie zwyci
ęzców nastąpi
14 pa
ździernika 2012 r.

KRYTERIA OCENY PRAC:
 Pomysłowość pracy.
Zgodno
ść z tematem konkursu.
Spełnienie wymogów formalnych.
Warto
ść artystyczna .

ORGANIZATORZY KONKURSU:
B
łaszyk Karolina;
Fiksa Paulina,
Stachowiak Danuta


Konkurs  przyrodniczy
Zbiórka kasztanów i żołędzi

Celem konkursu jest:
Pogłębianie wiedzy na temat zachowań i zwyczajów zwierząt leśnych.
Wdrażanie do uważnego obserwowania przyrody, uwrażliwiania na potrzeby  zwierząt w stanie dzikim.
Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności z pomocy słabszym bezbronnym.
Wyrabianie nawyku odpowiedzialności i  troski za otaczający nas świat przyrody.
Organizatorzy konkursu: Halina Biedziak, Iwona Rozmus

Zasady konkursu:
Konkurs  proponowany jest dla uczniów klas O-VI naszej szkoły
Uczeń otrzymuje jednorazowo 3 punkty za udział w całej zbiórce. Punkty przydzielane są od 15 kg.
Zbiórka potrwa od 30.09 do 18.10.2013r.
Kasztany i żołędzie można przynosić  w workach sizalowych lub papierowych, zważone i opisane( ilość, imię, nazwisko, klasa) do pana woźnego lub do pani woźnej.


VII WIELKOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY
"Polskie powstania i zrywy narodowowyzwoleńcze w XIX wieku"


Konkurs dla uczniów klas 5-6
TERMIN: 19 X 2013 (sobota) wyjazd do Kiekrza na 3,5- 4 godzin.
Zapisy i informacje na temat literatury, obowiązującej podczas konkursu u pani Małgorzaty Dudy do 27 września 2013r.
Eliminacje szkolne 15 października 2013r.
Do etapu międzyszkolnego przechodzą uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych.
Liczbę uczestników określa główny organizator konkursu.


"LUBIĘ HISTORIĘ"
Konkurs dla klas 4-6


Uczestnik otrzymuje w poniedziałek kartkę z zadaniem konkursowym.
Zadania związane są głównie z historią, ale mogą również dotyczyć wiadomości z innych przedmiotów.
Udzielając odpowiedzi należy podać dokładną nazwę źródła, z którego korzystaliśmy (tytuł, imię i nazwisko autora, numer strony, rok wydania).
Odpowiedzi piszemy "ręcznie" i na podpisanych kartkach oddajemy do piątku.
Zadania konkursowe- za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt np. 2 pytania - 2 pkt i od 0,5 do 1 pkt za źródło (internet lub książka).
Za oddanie wszystkich kartek z poprawnie rozwiązanymi zadaniami w danym miesiącu uczeń otrzymuje 3 pkt.
Jeżeli tydzień rozpoczyna się innym miesiącem i kończy innym to punkty przydzielane są na rozpoczynający się miesiąc.

KONKURS TRWA CAŁY ROK SZKOLNY
pierwsza tura rozpoczyna się we wrześniu i kończy się pod koniec I semestru
druga tura – od drugiego semestru do końca maja
Pierwsze pytanie już 16 września- nie przegap!
Organizator: Małgorzata Duda