Archiwum: Konkursy 2009/2010    Konkursy 2010/2011    Konkursy 2011/2012    Konkursy 2012/2013     Konkursy 2013/2014    Konkursy 2014/2015    Konkursy 2015/2016    Konkursy 2016/2017


Konkursy w roku szkolnym 2017/2018 
 


Konkurs Matematyczny– „Bzik matematyczny”

Regulamin konkursu

1.      Konkurs składa się z dwóch etapów i przeznaczony jest dla uczniów z klas IV – VI.

2.        Pierwszy etap konkursu trwa od października 2017 r. do marca 2018 r.

3.        Co tydzień chętni uczniowie pobierają jedno zadanie z pojemników umieszczonych
w salach matematycznych A4 i A6 - dostosowane odpowiednio do poziomu klas.

4.        Rozwiązane zadanie należy wrzucić do poniedziałku kolejnego tygodnia,
do oznaczonego  pojemnika w salach A4 i A6. Za poszczególne zadania uczniowie mogą otrzymać po 2 pkt.

5.        Do I etapu konkursu uczniowie mogą przystąpić w dowolnym czasie i nie muszą rozwiązywać wszystkich zadań (tracą tym samym możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów za I etap konkursu).

6.        II etap konkursu odbędzie się w maju 2018 r. Do II etapu przechodzi po 10 uczestników z każdego poziomu z największą ilością uzyskanych punktów z I etapu.

7.        W wyznaczonym wcześniej terminie i o określonej godzinie zakwalifikowani uczniowie samodzielnie rozwiążą arkusz zadań konkursowych – dostosowany do poziomu klas.
Aby nagrodzić sumienność uczniów, część zadań będzie podobnych do tych, z którymi borykali się rozwiązując cotygodniowe zadania.

8.        O zwycięstwie zadecyduje suma punktów z obu etapów.

9.        Wyniki konkursu i dyplomy rozdane zostaną w terminie określonym przez organizatorów.

10.    Forma konkursu jest pisemna.

11.    Rozwiązanie przynajmniej trzech zadań w miesiącu będzie premiowane dodatnimi punktami zgodnie z kryteriami punktacji z zachowania.