Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym została otwarta 28.10.1962. Zaszczytne imię Jana Pawła II oraz nowy sztandar ufundowany przez społeczność lokalną, otrzymała dnia 21.09.2002. Funkcję dyrektora szkoły pełni pani Maria Stachowiak a  zastępcami są pani Dorota Pietrzak i Jolanta Maciesza. Obecnie w 22 oddziałach  uczy się 500 uczniów. Nad ich kształceniem i bezpieczeństwem czuwa 50 nauczycieli. Zatrudniona kadra składa się ze specjalistów, często w zakresie dwóch przedmiotów. Pomocą służy szkolny psycholog, pedagog i logopeda. Szkoła posiada systematycznie udoskonalaną bazę lokalową, w której skład wchodzą m.in: pracownia komputerowa - ze stałym dostępem do internetu, sale gimnastyczne, dwie świetlice, skomputeryzowana biblioteka, dwa boiska, pracownia przyrodnicza i artystyczna. Szkolna stołówka serwuje obiady i ciepłe napoje. Prócz podstawowych i obowiązkowych zadań, uczniowie biorą udział w szerokiej gamie zajęć pozalekcyjnych (np. kółko ekologiczne, internetowe, redakcyjne, misyjne, plastyczne, kulinarne, instrumentalne i chór). Uczestniczą też, odnosząc sukcesy, w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i artystycznych. Czas wolny urozmaicany jest balikami, wycieczkami i dyskotekami. Prężnie działa Samorząd Uczniowski, gazetka szkolna „Uczniak” i Rada Rodziców. Dzień 16 października jest w naszej szkole świętem Patrona. Odbywają się wtedy: uroczysta msza święta, wystawy tematycznie związane z osobą Papieża Jana Pawła II, konkursy, apele.
 


   

The Primary School in Tarnowo Podgórne was opened on 28th October 1962.The school obtained a noble name of Pope John Paul II, as well as the new banner and commemorating plate on 21st September 2002.The Headmistress is Maria Stachowiak and her deputies are Dorota Pietrzak and Jolanta Maciesza. There are 500 students now, divided into 22 classes. It is responsibility of 50 teachers to educate the children. The teachers are all specialists, some of them also in two school subjects. There is also a psychologist and a speech therapist to help. Our school  modernizes the classrooms as well as other facilities including 2 gyms, a computer room with the Internet access, a library, a playground, a football pitch, an athletic truck, a kitchen, science and art rooms systematically. The canteen serves lunches and hot drinks. Students can develop their interests and refine their skills in many extra tuition activities and after school clubs(e.g. ecological, cooking, art, instrumental, religious, sports, information technology, choir). They take part in knowledge, art and sports contests ,achieving frequently great success. The school magazine called „Uczniak” is edited and printed here. Many parties, discos and outings are organized by Parents and Students Councils.16th October is a special day in our school.It is then that we celebrate the day of our patron - John Paul II.